FAUL & WAD vs Avalanche City – I Need You

Oh my love I’d fallen for you long before
You ever said a word to me and now I see I need you more
Oh my love when I had you in my hands to hold
Your lips went inside my heart and down my spine and left a hole

ที่รักของฉัน ฉันตกหลุมรักเธอมานานแสนนาน
ก่อนที่เธอจะพูดอะไรกับฉันเสียอีก และตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า ฉันต้องการเธอยิ่งกว่าที่เคย
ที่รักของฉัน เมื่อฉันได้กุมมือเธอ
ริมฝีปากของเธอก็ตรงเข้ามาในใจฉัน ทำให้สันหลับฉันวาบไปหมด และทิ้งหลุมว่างๆเอาไว้ในใจฉัน

So I need you more than anybody else
Oh I need you oh and I need you now
So I need you more than anybody else
Oh I need you oh and I need you now

ฉันต้องการเธอมากกว่าใครเลยนะ
ฉันต้องการเธอ ต้องการเธอตอนนี้เลย
ฉันต้องการเธอมากกว่าใครเลยนะ
ฉันต้องการเธอ ต้องการเธอตอนนี้เลย

Oh my love when you looked into my eyes
When you threw your arms around me oh you know you changed my life
Oh my love when you whispered in my ear
It felt like an age reversed and washed away all of my years
Oh my love the first time you noticed me
The sunlight was dim compared to the blazing glow of victory

ที่รักของฉัน เมื่อเธอมองในตาฉัน
ตอนที่เธอโอบแขนรอบคอฉัน รู้มั้ยว่าเธอเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลย
ที่รักของฉัน เวลาที่เธอกระซิบข้างหูฉัน
ฉันรู้สึกเหมือนอายุเด็กลง และมันได้ชะล้างความกลัวฉันไปจนหมด
ที่รักของฉัน ครั้งแรกที่เธอสังเกตเห็นฉัน
ขนาดแสงตะวันมันยังบางเบา เมื่อเทียบกับแสงสว่างแห่งชัยชนะนี้เลย

So I need you more than anybody else
Oh I need you oh and I need you now
So I need you more than anybody else
Oh I need you oh and I need you now

ฉันต้องการเธอมากกว่าใครเลยนะ
ฉันต้องการเธอ ต้องการเธอตอนนี้เลย
ฉันต้องการเธอมากกว่าใครเลยนะ
ฉันต้องการเธอ ต้องการเธอตอนนี้เลย