รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Harry Styles – Two Ghosts

Same lips red, same eyes blue
Same white shirt, couple more tattoos
But it’s not you and it’s not me
Tastes so sweet, looks so real
Sounds like something that I used to feel
But I can’t touch what I see

ริมฝีปากสีแดงคู่เดิม ดวงตาสีฟ้าคู่เดิม
เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเดิม กับรอยสักเพิ่มอีกสองลาย
แต่นั่นไม่ใช่เธอ ไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
รสชาติแสนหวาน ดูเหมือนจริงเหลือเกิน
ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ฉันเคยรู้สึก
แต่ฉันสัมผัสสิ่งที่ฉันเห็นไม่ได้อีกแล้ว

We’re not who we used to be
We’re not who we used to be
We’re just two ghosts standing in the place of you and me
Trying to remember how it feels to have a heartbeat

เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราเป็นแค่ผีสองตน ที่ยืนอยู่ในที่ของเธอกับฉัน
พยายามจะจำให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงที่มีเสียงหัวใจ

The fridge light washes this room white
Moon dances over your good side
This was all we used to need
Tongue-tied like we’ve never known
Telling those stories we already told
‘Cause we don’t say what we really mean

แสงไฟจากตู้เย็น อาบห้องทั้งห้องเป็นสีขาว
ดวงจันทร์เต้นรำอยู่ข้างเธอ
นี่คือสิ่งที่เราเคยต้องการ
พูดลิ้นพันกัน เหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เล่าเรื่องราวที่เราเคยเล่าออกมาแล้ว
เพราะเราไม่พูดสิ่งที่เราตั้งใจจะพูดจริงๆ

We’re not who we used to be
We’re not who we used to be
We’re just two ghosts standing in the place of you and me
We’re not who we used to be
We’re not who we used to be
We’re just two ghosts swimming in a glass half empty
Trying to remember how it feels to have a heartbeat

เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราเป็นแค่ผีสองตน ที่ยืนอยู่ในที่ของเธอกับฉัน
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราเป็นแค่ผีสองตน แหวกว่ายอยู่ในแก้วที่ว่างไปครึ่งหนึ่ง
พยายามจะจำให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงที่มีเสียงหัวใจ

We’re not who we used to be
We’re not who we used to be
We’re just two ghosts standing in the place of you and me
We’re not who we used to be
We don’t see what we used to see
We’re just two ghosts swimming in a glass half empty
Trying to remember how it feels to have a heartbeat

เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราเป็นแค่ผีสองตน ที่ยืนอยู่ในที่ของเธอกับฉัน
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นอีกแล้ว
เราเป็นแค่ผีสองตน แหวกว่ายอยู่ในแก้วที่ว่างไปครึ่งหนึ่ง
พยายามจะจำให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงที่มีเสียงหัวใจ

Trying to remember how it feels to have a heartbeat
I’m just trying to remember how it feels to have a heartbeat

พยายามจะจำให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงที่มีเสียงหัวใจ
ฉันแค่พยายามจะจำให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงที่มีเสียงหัวใจ