รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Cheat Codes – Queen Elizabeth

Elizabeth
Elizabeth, she’s the girl next door
But she’s a little bit
Yeah, to me, she’s a little bit more
When I’m with her, then I feel like a king
Yes, I feel like a king
To be in her grace, I would do anything
I would do anything

เอลิซาเบ็ธ
เอลิซาเบ็ธ เธอคือผู้หญิงข้างบ้านฉัน
แต่สำหรับฉันแล้ว
สำหรับฉัน เธอเป็นมากกว่านั้น
เวลาฉันอยู่กับเธอ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นราชาเลย
รู้สึกเหมือนราชา
เพื่อให้ได้อยู่ใต้ความสง่างามของเธอแล้ว ฉันยอมทำทุกอย่าง
ยอมทำทุกอย่างเลย

I would go down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my

ฉันยอมคุกเข่าลง

Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with
My Queen Elizabeth
Give it up, give it up, give it up just a little bit
Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with
You’re the one that I wanna be with now

ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
ควีนเอลิซาเบ็ธของฉัน
ยอมให้ฉันสักหน่อยเธอ
ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยในตอนนี้

Elizabeth
I am here at your Beck & call
And in a little bit, I’ll have you climbing the castle walls
All the king’s horses and all the king’s men
Can’t keep me away, keep me away
I’ll be you knight any time of the day
Any time of the day

เอลิซาเบ็ธ
ฉันอยู่ตรงนี้ พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้ว
และในอีกชั่วอึดใจ ฉันก็จะให้เธอได้มีปราสาทของตัวเอง
มีม้าของราชา คนของพระราชา
เธอไล่ฉันไปไหนไม่ได้หรอก
ฉันจะเป็นองครักษ์ของเธอทุกชั่วเวลา
ทุกช่วงเวลาเลย

I will go down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my knees
Down on my knees, down on my knees, down on my

ฉันยอมคุกเข่าลงเพื่อเธอ

Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with
My Queen Elizabeth
Give it up, give it up, give it up just a little bit
Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with now
You’re the one that I wanna be with now

ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
ควีนเอลิซาเบ็ธของฉัน
ยอมให้ฉันสักหน่อยเธอ
ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยในตอนนี้

I’ll give you the world with diamonds and pearls
No other girl I want to hold on to
I confess I’d like to undress and make a princess
A prince if you want to
Lay with me, we can rule the world together
You’re royalty in my eyes

ฉันจะให้โลกทั้งใบกับเธอ พร้อมด้วยเพชรพลอยไข่มุก
ไม่มีผู้หญิงคนอื่นใดแล้วที่ฉันอยากจะสวมกอด
ฉันสารภาพเลยว่าฉันอยากจะแก้ผ้าเธอ แล้วทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงของฉัน
จะเป็นเจ้าชายให้เธอก็ได้ หากเธอต้องการ
มาอยู่กับฉันสิ เราจะครองโลกนี้ด้วยกัน
เธอเป็นเหมือนราชวงศ์ในสายตาฉันเลย

Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with
My Queen Elizabeth
Give it up, give it up, give it up just a little bit
Oh, Queen Elizabeth
You’re the one that I wanna be with now
You’re the one that I wanna be with now
You’re the one that I wanna be with now
You’re the one that I wanna be with now

ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
ควีนเอลิซาเบ็ธของฉัน
ยอมให้ฉันสักหน่อยเธอ
ควีนเอลิซาเบ็ธ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยนะ
เธอคือคนเดียวที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยในตอนนี้