Lady Gaga – Come to Mama

Everybody’s got to love each other
Stop throwin’ stones at your sisters and your brothers
Man, it wasn’t that long ago we were all living in the jungle
So why do we gotta put each other down
When there’s more than enough love to g-g-go around?

ทุกๆคนบนโลกนี้ต้องรักกันนะ
หยุดปาหินใส่พี่น้องของตัวเองกันได้แล้ว
ให้ตายสิ ทำตัวอย่างกับสมัยที่เรายังอยู่กันในป่าไปได้
ทำไมเราต้องคอยทำร้ายกันด้วยล่ะ
ทั้งๆที่ยังมีความรักมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายออกไปได้อีก?

Come to mama
Tell me who hurt ya
There’s gonna be no future
If we don’t figure this out

มาหาแม่สิลูก
บอกแม่มาว่าใครทำร้ายลูก
ไม่งั้นเราไม่มีอนาคตกันแน่ๆ
หากเราไม่แก้ปัญหานี้

Dude in a lab coat and a man of God
(Come onto mama, come on, mama)
Fought over prisms and a forty-day flood
(Come onto mama, come on, mama)
Well, I say rainbows did more than they’ve ever done
(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)
So why do we gotta fight over ideas?
(Aah, aah, aah)
We’re talkin’ the same old shit after all of these years
(Ayi, yi, yi)

เหล่านักวิทยาศาสตร์ในชุดทำแล็บ และเหล่าผู้เชื่อในพระเจ้า
(มาหาแม่สิลูก)
ต่างถกเถียงกันเรื่องของแสงปริซึมในสายรุ้งและเรื่องราวของน้ำท่วมโลก 40 วันในพระคัมภีร์
(มาหาแม่สิลูก)
ส่วนฉันคิดว่าสายรุ้งมันทำอะไรให้เรามากกว่าที่คิดนะ
ทำไมเราต้องถกเถียงกันถึงไอเดียพวกนั้นด้วยล่ะ?
เราเถียงกันเรื่องเดิมๆมาตลอดหลายปีนี้เนี่ยนะ

Come to mama
Tell me who hurt ya
There’s gonna be no future
If we don’t figure this out
Oh, come tomorrow
Who are you gonna follow?
There’s gonna be no future
If we don’t figure this out

มาหาแม่สิลูก
บอกแม่มาว่าใครทำร้ายลูก
ไม่งั้นเราไม่มีอนาคตกันแน่ๆ
หากเราไม่แก้ปัญหานี้
วันพรุ่งนี้จะมาเยือน
เธอจะเลือกติดตามใครล่ะ?
เราจะไม่มีอนาคตแน่ๆ
ถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

Psychic guru catches minnows in the harbor
(Come onto mama, come on, mama)
Everyone tells him he should work a little harder
(Come onto mama, come on, mama)
{Hey, man, get to work! Catch ’em!}
They all tell you that freedom must be bought
But baby, he’s already caught ’em
So why do we gotta tell each other how to live?
The only prisons that exist are ones we put each other in

กูรูคนนี้กำลังตกปลาซิวอยู่ที่ท่าเรือ
(มาหาแม่สิลูก)
ทุกๆคนบอกเขาว่า เขาควรทำงานให้หนักกว่านี้นะ
(มาหาแม่สิลูก)
{เฮ้นายน่ะ ไปทำงานได้แล้ว! จับพวกมันให้เยอะๆสิ!}
พวกเขาต่างบอกว่าอิสรภาพน่ะ ได้มาด้วยการซื้อมันเท่านั้น
แต่ที่รัก เขามีมันอยู่แล้วนี่ไง
ทำไมเราต้องสอนคนอื่นถึงวิธีการใช้ชีวิตด้วยล่ะ?
คุกแห่งเดียวที่มีตัวตนอยู่ ก็คือคุกที่เราตีกรอบคนอื่นยังไงล่ะ

Come to mama
Tell me who hurt ya
There’s gonna be no future
If we don’t figure this out
Oh, come tomorrow
Who are you gonna follow?
There’s gonna be no future
If we don’t figure this out

มาหาแม่สิลูก
บอกแม่มาว่าใครทำร้ายลูก
ไม่งั้นเราไม่มีอนาคตกันแน่ๆ
หากเราไม่แก้ปัญหานี้
วันพรุ่งนี้จะมาเยือน
เธอจะเลือกติดตามใครล่ะ?
เราจะไม่มีอนาคตแน่ๆ
ถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

Come to mama (Come onto me)
(Woah, oh-oh oo oh-oo-oh)
(Woah, oh-oh oo oh-oo-oh)
Come on mama
Come on mama
Come on mama
Woohoo-hoo woohoo hoo-oo-hoo
Woohoo-hoo woohoo hoo-oo-hoo
‘Cause I wanna be there
I wanna be there for you
I wanna be there
Why do we gotta tell each other how to live?
The only prisons that exist are ones we put each other in
Why do we gotta tell each other how to live?
Look what that rainbow did
Oo-hoo woohoo-oo-hoo woohoo-hoo
Oo-hoo woohoo-oo-hoo woohoo-hoo
Oo-hoo woohoo-oo-hoo woohoo-hoo

มาหาแม่สิ
เพราะฉันอยากจะอยู่เคียงข้างเธอนะ
ทำไมเราต้องสอนคนอื่นถึงวิธีการใช้ชีวิตด้วยล่ะ?
คุกแห่งเดียวที่มีตัวตนอยู่ ก็คือคุกที่เราตีกรอบคนอื่นยังไงล่ะ
ทำไมเราต้องสอนคนอื่นถึงวิธีการใช้ชีวิตด้วยล่ะ?
ดูสิ ว่าสายรุ้งมันทำอะไรให้เราได้ตั้งเยอะ