fbpx

​twenty one pilots – Heathens (Suicide Squad OST)

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse

เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ
เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ
เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ
เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ

Welcome to the room of people
Who have rooms of people that they loved one day
Docked away
Just because we check the guns at the door
Doesn’t mean our brains will change from hand grenades
You’ll never know the psychopath sitting next to you
You’ll never know the murderer sitting next to you
You’ll think, “How’d I get here, sitting next to you?”
But after all I’ve said, please don’t forget

ยินดีต้อนรับสู่ห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย
ผู้ที่มีห้องว่างสำหรับคนที่พวกเขาเคยรัก
กีดกันพวกเราออกไป
แค่เพียงตรวจอาวุธปืนที่หน้าประตู
ก็ไม่ได้แปลว่าความคิดเราจะเปลี่ยนจากระเบิดไปได้นี่นา
เธอไม่มีทางรู้หรอก ว่ามีคนโรคจิตนั่งอยู่ข้างเธอรึเปล่า
เธอไม่มีทางรู้หรอก ว่ามีฆาตกรนั่งอยู่ข้างเธอมั้ย
เธอจะคิดว่า “ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง มานั่งอยู่ข้างเธอได้ยังไง?”
แต่หลังจากที่ฉันได้พูดไปแล้ว ก็อย่าลืมล่ะ

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse

เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ

We don’t deal with outsiders very well
They say newcomers have a certain smell
You have trust issues, not to mention
They say they can smell your intentions
You’ll never know the freakshow sitting next to you
You’ll have some weird people sitting next to you
You’ll think “How did I get here, sitting next to you?”
But after all I’ve said, please don’t forget
(Watch it, watch it)

เราคุยกับคนนอกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะ
เขาว่ากันว่า พวกมาใหม่จะมีกลิ่นเฉพาะตัว
เธอมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจ แ่ไม่ต้องพูดถึงหรอก
เขาว่ากันว่า พวกนั้นน่ะ ดมกลิ่นเจตนาของเธอได้
เธอไม่มีทางรู้หรอก ว่ามีตัวตลกมานั่งอยู่ข้างเธอตอนไหน
เธอจะมีคนแปลกๆมากมายมานั่งใกล้เธอ
เธอจะคิดว่า “ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง มานั่งอยู่ข้างเธอได้ยังไง?”
แต่หลังจากที่ฉันได้พูดไปแล้ว ก็อย่าลืมล่ะ


Loading...

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse

เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น
เพราะเธอยังไม่รู้จักการถูกข่มเหงดีพอไงล่ะ

All my friends are heathens, take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know
(Watch it)
Please all my friends are heathens, take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know

เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
(คอยดูนะ)
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง
(คอยดูนะ)
เพื่อนๆฉันทุกคนเป็นพวกนอกศาสนา ค่อยๆเป็นค่อยไปล่ะ
(คอยดูนะ)
รอให้พวกเขาถามเธอเองว่าเธอรู้จักใครบ้าง

Why’d you come, you knew you should have stayed
(It’s blasphemy)
I tried to warn you just to stay away
And now they’re outside ready to bust
It looks like you might be one of us

เธอมาที่นี่ทำไมน่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าควรอยู่เฉยๆ
(แบบนี้มันหมิ่นกันสุดๆ)
ฉันพยายามเตือนเธอแล้วนะให้อยู่ห่างๆ
แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ข้างนอกนั่น เตรียมพร้อมทุกเมื่อที่จะระเบิดพลัง
ดูเหมือนว่าเธออาจจะเป็นพวกเราก็ได้นะ

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com