รวมเนื้อเพลงแปลจาก

OneRepublic – Wherever I Go

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you

ฉันรู้ ว่าฉันจะพูดโกหกก็ได้ แต่ฉันเลือกที่จะพูดความจริง
ไม่ว่าฉันจะไปที่ใดก็ตาม มันก็มีเงาของเธอให้เห็นอยู่ทุกแห่ง
ฉันรู้นะ ว่าฉันเองก็พยายามจะมองหาสิ่งใหม่ๆได้
แต่ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันก็ได้แต่มองหาเธอ

Some people lie but they’re looking for magic
Others are quietly going insane
I feel alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same

คนบางคนทั้งๆที่พูดโกหก แต่ก็ยังมองหาความมหัศจรรย์
และคนอื่นๆก็ค่อยๆบ้าคลั่งไปอย่างเงียบๆ
ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวานะ เมื่อฉันกำลังใกล้จะเป็นบ้าไป
ต่อจากนี้ความรักง่ายๆครั้งไหนก็คงไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกแล้วล่ะ

I know I could lie, but I won’t lie to you
Wherever I go, you’re the ghost in the room
I don’t even try looking for something new
Cause wherever I go, I’ll be looking for you

ฉันรู้ว่าฉันจะโกหกก็ได้ แต่ฉันจะไม่โกหกเธอหรอกนะ
ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนก็ตาม มันก็เหมือนมีวิญญาณของเธอคอยตามฉันตลอด
ฉันไม่ได้พยายามจะมองหาสิ่งใหม่ๆเลย
เพราะไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันก็ได้แต่มองหาเธอ

Some people try but they can’t find the magic
Others get down on their knees and they pray
I come alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same
Make me feel the same, same, same

คนบางคนก็พยายามแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้พบกับความมหัศจรรย์เสียที
คนบางคนก็คุกเข่าลงแล้วภาวนา
ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวานะ เมื่อฉันกำลังใกล้จะเป็นบ้าไป
ต่อจากนี้ความรักง่ายๆครั้งไหนก็คงไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกแล้วล่ะ

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you
Wherever I go, I’ll be looking for you, you

ฉันรู้ ว่าฉันจะพูดโกหกก็ได้ แต่ฉันเลือกที่จะพูดความจริง
ไม่ว่าฉันจะไปที่ใดก็ตาม มันก็มีเงาของเธอให้เห็นอยู่ทุกแห่ง
ฉันรู้นะ ว่าฉันเองก็พยายามจะมองหาสิ่งใหม่ๆได้
แต่ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันก็ได้แต่มองหาเธอ
ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันก็ได้แต่มองหาเธอ

Some people pray to their God for some magic
Cause no easy love could ever make them feel the same
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same, same, same

คนบางคนก็ภาวนาต่อพระเจ้า ให้ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์
เพราะความรักง่ายๆครั้งไหนก็คงไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกแล้ว
ความรักง่ายๆครั้งไหนก็คงไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกแล้วล่ะ
ทำให้ฉันรู้สึกได้เหมือนเดิม

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you

ฉันรู้ ว่าฉันจะพูดโกหกก็ได้ แต่ฉันเลือกที่จะพูดความจริง
ไม่ว่าฉันจะไปที่ใดก็ตาม มันก็มีเงาของเธอให้เห็นอยู่ทุกแห่ง
ฉันรู้นะ ว่าฉันเองก็พยายามจะมองหาสิ่งใหม่ๆได้
แต่ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันก็ได้แต่มองหาเธอ

You think it’s a lie when I’m telling the truth
Wherever I go, I’ll be looking for you
Wherever I go, I’ll be looking for you
Looking for you, looking for you, ah

เธอคิดว่าฉันโกหก ทั้งๆที่ฉันพูดความจริงแล้ว
ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันจะมองหาเธอนะ
ไม่ว่าฉันไปที่ใดก็ตาม ฉันจะมองหาเธอนะ
จะตามหาเธอ