รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Royal Tailor – Remain

I know you’re feeling weighted down
It’s all on your shoulders
I know the dreams in your head
Don’t look any closer

ฉันรู้ ว่าเธอรู้สึกเหมือนต้องแบกรับน้ำหนักเอาไว้
ทุกๆอย่างมันอยู่บนบ่าของเธอ
ฉันรู้ความฝันเธอดี
อย่ามองเข้าไปใกล้กว่านี้นะ

But I’m gonna make you stronger
Hold on just a little bit longer
‘Cause I’ll be there
When you feel like you’re going under
I’m gonna be there for you
yeah yeah

แต่ฉันจะทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นเอง
ทนไว้อีกหน่อยนะ
เพราะฉันจะไปอยู่ข้างๆเธอ
เมื่อเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดขี่
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเอง

The sky could fall
The ground could shake
The stars burn out
And seasons change
The time will pass
And beauty fade
But all my love will remain
All my love will remain [x2]

แม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
พื้นดินสั่นสะเทือน
ดวงดาวจะมอดไหม้ไป
และฤดูกาลผันเปลี่ยนไปเพียงใด
เวลาจะผ่านเลยไป
และความงดงามได้จืดจางลง
แต่ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่
ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่

When there’s a secret to tell
It’s locked and I’ll keep it close
And when you’re walking through fire
I’ll take you to streets of gold

เมื่อเธอมีความลับที่จะบอก
ฉันก็จะเก็บมันไว้อย่างดี ไม่ให้แพร่งพรายออกไป
และเมื่อเธอต้องเดินฝ่าเปลวไฟ
ฉันจะพาเธอไปยังถนนสายทองคำเอง

Yeah I’m gonna make you stronger
Hold on just a little bit longer
‘Cause I’ll be there
When you feel like you’re going under
I’m gonna be there for you
yeah yeah

ฉันจะทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นเองนะ
ทนไว้อีกหน่อยนะ
เพราะฉันจะไปอยู่ข้างๆเธอ
เมื่อเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดขี่
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเอง

The sky could fall
The ground could shake
The stars burn out
And seasons change
The time will pass
And beauty fade
But all my love will remain
All my love will remain [x2]

แม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
พื้นดินสั่นสะเทือน
ดวงดาวจะมอดไหม้ไป
และฤดูกาลผันเปลี่ยนไปเพียงใด
เวลาจะผ่านเลยไป
และความงดงามได้จืดจางลง
แต่ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่
ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่

And when the world all around you feels out of place
You can’t seem to find a familiar face
I’m here to remind you my love remains
And you know

เมื่อโลกรอบๆเธอมันดูผิดที่ผิดทางไปหมด
และเธอก็ไม่เจอคนที่คุ้นเคยเลย
ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อย้ำเตือนให้เธอรู้ว่าความรักของฉันที่มีให้เธอยังคงอยู่นะ
และเธอก็รู้ไว้ด้วย

The sky could fall
The ground could shake
The stars burn out
And seasons change
The time will pass
And beauty fade
But all my love will remain
All my love will remain [x2]

แม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
พื้นดินสั่นสะเทือน
ดวงดาวจะมอดไหม้ไป
และฤดูกาลผันเปลี่ยนไปเพียงใด
เวลาจะผ่านเลยไป
และความงดงามได้จืดจางลง
แต่ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่
ความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอจะยังคงอยู่