รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Adele – Send My Love (To Your New Lover)

This was all you, none of it me
You put your hands on, on my body and told me
You told me you were ready
For the big one, for the big jump
I’d be your last love everlasting you and me
That was what you told me

นี่มันเป็นเพราะเธอคนเดียวเลยนะ ไม่ใช่เพราะฉันเลยสักนิด
เธอวางมือเธอลงบนตัวฉัน และบอกว่า
เธอบอกฉันว่าเธอพร้อมแล้ว
สำหรับโอกาสครั้งใหญ่ ก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่
ฉันจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายที่จะอยู่ไปตลอดกาลของเธอกับฉัน
นั่นคือสิ่งที่เธอบอกฉัน

I’m giving you up
I’ve forgiven it all
You set me free, oh

ฉันจะยอมปล่อยเธอไปนะ
ฉันยกโทษให้ทุกๆสิ่งแล้ว
เธอปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเองนะ

Send my love to your new lover
Treat her better
We’ve gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more

ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว
ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว

I was too strong you were trembling
You couldn’t handle the hot heat rising (rising)
Baby I’m so rising
I was running, you were walking
You couldn’t keep up, you were falling down (down)
Mmm there’s only one way down

ฉันนั้นเข้มแข็งเกินไป ขณะที่เธอกลัวตัวสั่นไปหมด
เธอทนไฟแห่งความโกรธที่ทะยานสูงขึ้นไม่ได้
ที่รัก ฉันเองก็กำลังทะยานสู่ดาวเหมือนกัน
ฉันวิ่งไป ในขณะที่เธอได้เพียงเดิน
เธอตามฉันไม่ทัน และก็ล้มลง
มีเพียงทางเดียวที่เรื่องนี้จะจบลงได้

I’m giving you up
I’ve forgiven it all
You set me free-ee

ฉันจะยอมปล่อยเธอไปนะ
ฉันยกโทษให้ทุกๆสิ่งแล้ว
เธอปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเองนะ

Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We’ve gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more

ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว
ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว

If you’re ready, if you’re ready
If you’re ready, I am ready
If you’re ready, if you’re ready
We both know we ain’t kids no more
No, we ain’t kids no more

หากเธอพร้อม
ถ้าเธอพร้อม ฉันเองก็พร้อม
หากเธอพร้อม
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว
เราไม่ใช่เด็กแล้วนะ

I’m giving you up
I’ve forgiven it all
You set me free-ee

ฉันจะยอมปล่อยเธอไปนะ
ฉันยกโทษให้ทุกๆสิ่งแล้ว
เธอปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเองนะ

Send my love to your new lover
Treat her better
We’ve gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more

ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว
ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ
ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว

If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)
If you’re ready, are you ready? (Treat her better)
We’ve gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more
If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)
If you’re ready, are you ready? (Treat her better)
We’ve gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain’t kids no more

หากเธอพร้อม (ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ)
ถ้าเธอพร้อม เธอพร้อมมั้ย? (ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ)
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว
หากเธอพร้อม (ส่งต่อความรักของฉันไปให้คนรักใหม่เธอด้วยล่ะ)
ถ้าเธอพร้อม เธอพร้อมมั้ย? (ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีๆนะ)
เราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่คอยหลอกหลอนเราเสมอมาไปให้หมด
เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าเราไม่ใช่เด็กกันอีกแล้ว