รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Brennan Heart & Zatox – Fight The Resistence

 

I play my game with consistence, persistence
Until it’s game over I fight the resistance!

ฉันเล่นไปตามเกมของฉันด้วยความมั่นคง และความมุมานะ
จนกว่าเกมจะจบ ฉันจะอดทนให้ถึงที่สุด

Until it’s game over I fight the resistance!
Fight the resistance, fight with consistence
Fight the resistance, fight with persistence
Fight the resista…

จนกว่าเกมจะจบ ฉันจะอดทนให้ถึงที่สุด!
ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมั่นคง
ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมุมานะ
อดทนให้ถึงที่สุด

Game next level, then repeat level, done!
Multiple players call me player one!
Before the treasure chest I’ll pick up the gun
I’m ready for the next level, bitch let me run

ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่ง และเล่นเลเวลนี้ซ้ำอีกครั้ง เรียบร้อย!
ถ้าเล่นกันหลายคน ก็เรียกฉันว่าผู้เล่นหมายเลขหนึ่งซะ!
ก่อนจะเก็บหีบสมบัติ ฉันจะหยิบปืน
ฉันพร้อมสำหรับเลเวลต่อไป ให้ฉันวิ่งไปซักที

You don’t see me coming but I’m there in the distance
Survival of the phattest, the fittest, existence
I play my game with consistence, persistence
Until it’s game over I fight the resistance!
[2x]

เธออาจจะไม่เห็นว่าฉันกำลังมา แต่ฉันก็อยู่ในที่ไกลๆนั่นแหละ
การเอาตัวรอดแห่งผู้ที่เยี่ยมยอดที่สุด แข็งแกร่งที่สุด
ฉันเล่นไปตามเกมของฉันด้วยความมั่นคง และความมุมานะ
จนกว่าเกมจะจบ ฉันจะต้านให้ถึงที่สุด

Fight the resistance, fight with consistence
Fight the resistance, fight with persistence
Fight [16x]
Fight the resistance!

ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมั่นคง
ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมุมานะ
สู้ไป
ต้านให้ถึงที่สุด

Until it’s game over I fight the resistance!
Fight the resistance, fight with consistence
Fight the resistance, fight with persistence
Fight the resista…

จนกว่าเกมจะจบ ฉันจะต้านให้ถึงที่สุด! 
ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมั่นคง 
ต้านให้ถึงที่สุด สู้ด้วยความมุมานะ 
ต้านให้ถึงที่สุด