รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Christina Perri – The Words

All of the lights land on you
The rest of the world fades from view
And all of the love I see
Please please say you feel it too
And all of the noise I hear inside
Restless and loud, unspoken and wild
And all that you need to say
To make it all go away
Is that you feel the same way too

แสงสว่างทั้งปวงสาดส่องมาที่เธอ
และโลกทั้งใบก็หายไปจากสายตาฉัน
และความรักที่ฉันได้เห็นนี้
ได้โปรดบอกฉันที ว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกัน
เสียงรบกวนทั้งหมดที่ฉันได้ยินอยู่ในใจ
มันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่าย และดังกึกก้องเหลือเกิน
ไม่มีโอกาสได้พูดออกไป และก็ควบคุมไม่อยู่
ที่เธอต้องพูด
เพื่อให้เสียงแห่งความกังวลเหล่านั้นหายไป
คือเธอก็รู้สึกเหมือนกันกับฉันนะ

And I know
The scariest part is letting go
‘Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth

ฉันรู้ดี
ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการปล่อยวางความกลัวทั้งหมดไป
เพราะความรักมันเหมือนดั่งวิญญาณที่ควบคุมไม่ได้
ฉันสัญญาเลย ว่าความจริงมันจะไม่มีทางทำร้ายเราได้หรอก
ขอเพียงให้เธอพูดคำนั้นออกมาจากปากเธอนะ

And all of the steps that led me to you
And all of the hell I had to walk through
But I wouldn’t trade a day for the chance to say
My love, I’m in love with you

ก้าวเดินทั้งหลายที่นำทางฉันไปหาเธอ
และนรกทั้งปวงที่ฉันต้องฝ่าฟันมันไป
แต่คงไม่มีอะไรที่ฉันไม่ยอมทำ เพื่อให้ได้มีโอกาสบอกว่า
ที่รัก ฉันรักเธอนะ

And I know
The scariest part is letting go
‘Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth

ฉันรู้ดี
ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการปล่อยวางความกลัวทั้งหมดไป
เพราะความรักมันเหมือนดั่งวิญญาณที่ควบคุมไม่ได้
ฉันสัญญาเลย ว่าความจริงมันจะไม่มีทางทำร้ายเราได้หรอก
ขอเพียงให้เธอพูดคำนั้นออกมาจากปากเธอนะ

I know that we’re both afraid
We both made the same mistakes
An open heart is an open wound to you
And in the wind of a heavy choice
Love has a quiet voice
Still your mind, now I’m yours to choose

ฉันรู้ว่าเราสองต่างก็กลัว
เราต่างเคยทำผิดพลาดกับความรักมาเหมือนๆกัน
หัวใจดวงนี้มันเปิดออก ให้เธอได้เห็นรอยแผลแล้วนะ
และท่ามกลางสายลมแห่งทางเลือกอันหนักหนา
ความรักก็ยังคงเป็นเสียงอันเงียบงัน
ยังคงอยู่ในความคิดเธอ ฉันเป็นของเธอ ให้เธอได้ลือกแล้วนะ

And I know
The scariest part is letting go
Let my love be the light that guides you home

ฉันรู้ดี
ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการปล่อยวางความกลัวทั้งหมดไป
ขอให้ความรักของฉัน ได้เป็นแสงสว่างนำทางเธอกลับบ้านด้วยนะ

And I know
The scariest part is letting go
‘Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth

ฉันรู้ดี
ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการปล่อยวางความกลัวทั้งหมดไป
เพราะความรักมันเหมือนดั่งวิญญาณที่ควบคุมไม่ได้
ฉันสัญญาเลย ว่าความจริงมันจะไม่มีทางทำร้ายเราได้หรอก
ขอเพียงให้เธอพูดคำนั้นออกมาจากปากเธอนะ