รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Avicii – The Nights

 

Hey, once upon a younger year
When all our shadows disappeared
The animals inside came out to play
Hey, when face to face with all our fears
Learned our lessons through the tears
Made memories we knew would never fade

ครั้งหนึ่งในยามเยาว์วัย
เมื่อเงามืดของเราทั้งหมดจางหายไป
สัตว์ข้างในออกมาเล่นของนอก
เมื่อเราเผชิญหน้ากับความกลัวของเราทั้งหมด
ได้รับรู้บทเรียนผ่านหยดน้ำตา
สร้างความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายไป

One day my father—he told me,
“Son, don’t let it slip away”
He took me in his arms, I heard him say,

วันหนึ่ง พ่อฉันบอกว่า
“ลูกเอ๋ย อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนะ”
เขากอดฉันไว้ และพ่อก็บอกว่า

“When you get older
Your wild life will live for younger days
Think of me if ever you’re afraid.”

“เมื่อลูกโตขึ้น
ชีวิตอันแสนบ้าคลั่งของลูกจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันเก่าๆ
คิดถึงพ่อนะ หากลูกหวาดกลัว”

He said, “One day you’ll leave this world behind
So live a life you will remember.”
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

พ่อบอกว่า “สักวันหนึ่ง ลูกจะทิ้งโลกนี้ไป
ดังนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้ม และลูกจะจดจำได้”
พ่อบอกว่าฉันยังเป็นแค่เด็ก
มันคือค่ำคืนที่ไม่มีวันเลือนหายไป
พ่อบอกฉันอย่างนั้น

When thunder clouds start pouring down
Light a fire they can’t put out
Carve their name into those shinning stars
He said, “Go adventure far beyond these shores.
Don’t forsake this life of yours.
I’ll guide you home no matter where you are.”

เมื่อเมฆฝนเริ่มสาดเทลงมา
จุดไฟซะ ไม่มีใครดับมันได้หรอก
สลักชื่อพวกเขาไว้บนดวงดาวเหล่านั้น
พ่อบอกว่า “จงออกผจญภัย ไปให้ไกลเกินกว่าชายฝั่งนี้
อย่าละทิ้งชีวิตนี้ไปล่ะ
พ่อจะนำทางลูกกลับบ้านเอง ไม่ว่าลูกจะอยู่แห่งใด”

One day my father—he told me,
“Son, don’t let this slip away.”
When I was just a kid I heard him say,

วันหนึ่ง พ่อฉันบอกว่า
“ลูกเอ๋ย อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนะ”
ตอนฉันยังเด็ก ฉันได้ยินพ่อบอกว่า

“When you get older
Your wild life will live for younger days
Think of me if ever you’re afraid.”

“เมื่อลูกโตขึ้น
ชีวิตอันแสนบ้าคลั่งของลูกจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันเก่าๆ
คิดถึงพ่อนะ หากลูกหวาดกลัว”

He said, “One day you’ll leave this world behind
So live a life you will remember.”
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

พ่อบอกว่า “สักวันหนึ่ง ลูกจะทิ้งโลกนี้ไป 
ดังนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้ม และลูกจะจดจำได้” 
พ่อบอกว่าฉันยังเป็นแค่เด็ก 
มันคือค่ำคืนที่ไม่มีวันเลือนหายไป 
พ่อบอกฉันอย่างนั้น

These are the night that never die
My father told me

มันคือค่ำคืนที่ไม่มีวันเลือนหายไป
พ่อบอกฉันอย่างนั้น