รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Ariana Grande – A Little Bit Of Your Heart

I don’t ever ask you where you’ve been
And I don’t feel the need to
Know who you’re with
I can’t even think straight but I can tell
That you were just with her
And I’ll still be a fool, I’m a fool for you

ฉันไม่เคยถามเลยว่าเธออยู่ที่ไหน
และรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องถาม
ว่าเธอนั้นอยู่กับใคร
ฉันคิดอะไรง่ายไม่ค่อยได้ แต่ฉันดูออกเลย
ว่าเธอน่ะอยู่กับผู้หญิงคนนั้น
และฉันก็ยังเป็นคนโง่อยู่ ยังเป็นคนโง่สำหรับเธอ

Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit is all I’m asking for

ขอแค่เศษเสี้ยวหัวใจของเธอ
ฉันต้องการแค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอเท่านั้นเอง
แค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอ
แค่นั้นก็พอแล้วที่ฉันจะขอ

I don’t ever tell you how I really feel
‘Cause I can’t find the words to say what I mean
And nothing’s ever easy
That’s what they say
I know I’m not your only
But I’ll still be a fool
‘Cause I’m a fool for you

ฉันไม่เคยบอกเธอเลยว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกยังไง
เพราะฉันหาคำพูดมาอธิบายสิ่งที่ฉันรู้สึกไม่ได้เลย
และไม่มีอะไรง่ายดาย
นั่นคือสิ่งที่ผู้คนเขาพูกกัน
ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของเธอ
แต่ฉันจะยังเป็นคนโง่อยู่
เพราะฉันยอมเป็นคนโง่สำหรับเธอ

Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit is all I’m asking for

ขอแค่เศษเสี้ยวหัวใจของเธอ
ฉันต้องการแค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอเท่านั้นเอง
แค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอ
แค่นั้นก็พอแล้วที่ฉันจะขอ

I know I’m not your only
But at least I’m one
I heard a little love is better than none

ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนรักเพียงคนเดียวของเธอ
แต่อย่างน้อยฉันก็เป็นที่หนึ่ง
ฉันรู้ว่ามีความรักให้สักหน่อย ก็ดีกว่าไม่มีเลย

Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit is all I’m asking for

ขอแค่เศษเสี้ยวหัวใจของเธอ
ฉันต้องการแค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอเท่านั้นเอง
แค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอ
แค่นั้นก็พอแล้วที่ฉันจะขอ

Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart (x2)
Just a little bit is all I’m asking for

ขอแค่เศษเสี้ยวหัวใจของเธอ
ฉันต้องการแค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอเท่านั้นเอง
แค่เศษเสี้ยวหัวใจเธอ
แค่นั้นก็พอแล้วที่ฉันจะขอ