รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Keira Knightley – Tell Me If You Wanna Go Home (Begin Again Soundtrack)

Maybe
You don’t have to smile so sad
Laugh when you’re feeling bad
I promise I won’t
Chase you
You don’t have to dance so blue
You don’t have to say I do
When baby you don’t

บางที
เธอไม่ต้องยิ้มเศร้าๆแบบนั้นก็ได้นะ
หรือฝืนหัวเราะตอนรู้สึกแย่
ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่
ไล่ตามเธอ
เธอไม่จำเป็นต้องเต้นแบบหงอยๆก็ได้นะ
เธอไม่ต้องพูดว่าเธอจะทำก็ได้
เมื่อเธอไม่รู้สึกดีเลย

Just tell me
The one thing you never told me
Then let go of me
Hell just throw me

แค่บอกฉันที
สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยบอกฉัน
จากนั้นก็ปล่อยฉันไป
แค่โยนฉันทิ้งไป

Maybe if you wanna go home
Tell me if I’m back on my own
Giving back a heart that’s on loan
Just tell me if you wanna go home

บางทีเธออาจจะอยากกลับบ้านก็ได้นะ
บอกฉันทีว่าฉันต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่มั้ย
คืนหัวใจที่เคยให้ยืมไปกลับมา
แค่บอกฉันก็พอว่าเธออยากจะกลับบ้าน

Oh maybe
You don’t have to kill so kind
Pretend to ease my mind
When baby you won’t
Oh sugar
You don’t have to be so sweet
I know who you’re going to meet
Don’t say that I don’t

บางทีนะ
เธอไม่ต้องมาฆ่าฉันแบบใจดีนักหรอก
แสร้งทำให้ฉันเยียวยาจิตใจฉัน
ทั้งๆที่จริงๆแล้วเปล่าเลย
ที่รัก
เธอไม่ต้องหวานมากก็ได้
ฉันรู้ว่าเธอจะไปพบใคร
อย่าปฏิเสธเลย

So maybe
I won’t let your memory haunt me
I’ll be sleepwalking
With the lonely

บางที
ฉันคงจะไม่ยอมให้ความทรงจำของเธอมาตามหลอกหลอนฉันอีกต่อไป
ฉันจะเดินละเมอ
ด้วยความเหงาเอง

If you’re taking me home
Tell me if I’m back on my own
Giving back a heart that’s on loan
Just tell me if you wanna go home

หากเธอจะพาฉันกลับบ้าน
บอกฉันทีว่าฉันต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่มั้ย
คืนหัวใจที่เคยให้ยืมไปกลับมา
แค่บอกฉันก็พอว่าเธออยากจะกลับบ้าน

Tell me if you wanna go home (Cause I’m just not sure)
Tell me if I’m back on my own (How to get back there)
Giving back a heart that’s on loan (And I just can’t bear)
Tell me if you wanna go home (If you’re not there)

บางทีเธออาจจะอยากกลับบ้านก็ได้นะ (เพราะฉันไม่มั่นใจ)
บอกฉันทีว่าฉันต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่มั้ย (ว่าจะกลับไปยังไง)
คืนหัวใจที่เคยให้ยืมไปกลับมา (และฉันก็ทนไม่ได้จริงๆ)
แค่บอกฉันก็พอว่าเธออยากจะกลับบ้าน (หากไม่มีเธออยู่อีกแล้ว)

If you’re taking me home
Tell me if I’m back on my own
Giving back a heart that’s on loan
Tell me if you wanna go
(Wanna go, wanna go, wanna go, wanna)

หากเธอจะพาฉันกลับบ้าน
บอกฉันทีว่าฉันต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่มั้ย
คืนหัวใจที่เคยให้ยืมไปกลับมา
แค่บอกฉันก็พอว่าเธออยากจะไปจากฉัน

Cause I’m just not sure
How to get back there
And I just can’t bear
If you’re not there

เพราะฉันไม่มั่นใจเลย
ว่าจะกลับไปยังไง
และฉันก็ทนไม่ได้จริงๆ
หากไม่มีเธออยู่อีกแล้ว

Tell me if you wanna go home (Cause I’m just not sure)
Tell me if I’m back on my own (How to get back there)
Giving back a heart that’s on loan (And I just can’t bear)
Just tell me if you wanna go home
(Wanna go, wanna go, wanna go, wanna)
(Wanna go, wanna)
(Wanna go, wanna)

บางทีเธออาจจะอยากกลับบ้านก็ได้นะ (เพราะฉันไม่มั่นใจ)
บอกฉันทีว่าฉันต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่มั้ย (ว่าจะกลับไปยังไง)
คืนหัวใจที่เคยให้ยืมไปกลับมา (และฉันก็ทนไม่ได้จริงๆ)
แค่บอกฉันก็พอว่าเธออยากจะกลับบ้าน