All-4-One – So Much In Love

as we stroll along together
holding hands walking all along
so in love are we two
that we don’t know what to do
so in love (do so in love)
in a world of our own (do so in love)
as we walk by the sea together
under stars twinkling high above
so in love are we two
no one else but me and you
so in love (do so in love)
so much in love (do so in love)
so in love (do so in love)
so much in love (do so in love)

ในขณะที่เราเดินเล่นไปด้วยกัน
เดินจับมือกันไปตลอด
เราสองคนนั้นตกหลุมรักกันเหลือเกิน
จนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรดี
ตกหลุมรักกันเหลือเกิน
ในโลกของเราสองคน
ขณะที่เราเดินอยู่ริมทะเลด้วยกัน
ภายใต้ดวงดาราที่ส่องประกายแวววาวบนฟากฟ้า
เราสองคนนั้นตกหลุมรักกันเหลือเกิน
ไม่มีใครอื่นนอกจากฉันและเธอ
ตกหลุมรักกันเหลือเกิน
รักกันเหลือเกิน
ตกหลุมรักกันเหลือเกิน
รักกันเหลือเกิน

we stroll along together
i tell you, i need you oh so much
i love, i love you my darling
can you tell it in my touch

เราเดินไปด้วยกัน
ฉันบอกเธอ ว่าฉันต้องการเธอเหลือเกิน
ฉันรักเธอนะ ที่รักของฉัน
เธอรู้สึกได้มั้ยด้วยสัมผัสของฉัน

as we walk down the aisle together
we will vow to be together till we die
so in love are we two
just can’t wait to say i do
so in love (do so in love)
in a world of our own
(do so in love) so in love
(do so in love) are you and i
(do so in love)

ขณะที่เราเดินไปตามทางเดินด้วยกัน
เราจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย
เราสองคนนั้นตกหลุมรักกันเหลือเกิน
อดใจรอที่จะบอกว่า “รับค่ะ” ไม่ไหวแล้ว
รักกันเหลือเกิน
ในโลกของเราสองคน
รักกันมากเหลือเกิน
เธอและฉัน

baby, i hope you realize
that you mean so much to me
you’re everything i ever wanted in a woman
to touch, to feel your body close to me
and i just want to hold you in my arms forever
can you (i love you baby) tell it in my touch

ที่รัก ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ
ว่าเธอสำคัญกับฉันเพียงใด
เธอคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ฉันต้องการในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่จะสัมผัส และรู้สึกถึงร่างกายของเธอที่อยู่ใกล้ชิดกับฉัน
และฉันแค่อยากจะกอดเธอไว้ในอ้อมกอดของฉันตลอดกาล
เธอรู้สึกได้มั้ยด้วยสัมผัสของฉัน

as we walk down the aisle together
we will vow to be together till we die
so in love are we two
are we two just can’t wait to say i do

ขณะที่เราเดินไปตามทางเดินด้วยกัน
เราจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย
เราสองคนนั้นตกหลุมรักกันเหลือเกิน
อดใจรอที่จะบอกว่า “รับครับ” ไม่ไหวแล้ว

so in love (do so in love)
are you and i (do so in love)
so in love (do so in love)
are you and i (do so in love)
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love
(do so in love) so in love

รักกันมากเหลือเกิน
เธอและฉัน
รักกันมากเหลือเกิน
เธอและฉัน