รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Ariana Grande – Piano

I could write a song with my new piano
I could sing about how love is a losing battle
Not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (It’s not hard),

ฉันจะแต่งเพลงด้วยเปียโนเครื่องใหม่ของฉัน
ฉันจะร้องเพลงเกี่ยวกับความรักที่มันเหมือนกับการพ่ายแพ้การต่อสู้
ไม่ยากเลย (มันไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)

And I could sing about cupid and his shooting arrow
In the end, you’ll find out that my heart was battered
Real hard (Real hard)
It’s so hard (So hard)
Real hard (Real hard)
It’s that hard (It’s that hard)

ฉันจะรัองเพลงเกี่ยวกับกามเทพ และลูกธนูของเขา
ในท้ายที่สุด เธอจะได้พบว่าหัวใจฉันมันบอบช้ำ
อย่างแรง (อย่างแรง)
สาหัสเหลือเกิน (สาหัสมากๆ)
อย่างแรง (อย่างแรง)
มันสาหัสแบบนั้นแหละ

But I’d rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna dance
Don’t it make you wanna dance
But I’d rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna grab your lover’s hand

แต่ฉันอยากจะแต่งเพลงที่พวกเขาเล่นบนวิทยุมากกว่านะ
เพลงที่ทำให้เธออยากจะเต้น
เธอไม่อยากจะเต้นตามหรอ
แต่ฉันอยากจะแต่งเพลงที่พวกเขาเล่นบนวิทยุมากกว่านะ
ที่ทำให้เธออยากจะจับมือคนรักของเธอ

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

I could write a song with my new piano
I could sing about how love is a losing battle
Not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (it’s not hard),
It’s not hard, (It’s not hard),

ฉันจะแต่งเพลงด้วยเปียโนเครื่องใหม่ของฉัน
ฉันจะร้องเพลงเกี่ยวกับความรักที่มันเหมือนกับการพ่ายแพ้การต่อสู้
ไม่ยากเลย (มันไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)

And I could sing about cupid and his shooting arrow
In the end, you’ll find out that my heart was battered
Real hard (Real hard)
It’s so hard (So hard)
Real hard (Real hard)
It’s that hard (It’s that hard)

ฉันจะรัองเพลงเกี่ยวกับกามเทพ และลูกธนูของเขา
ในท้ายที่สุด เธอจะได้พบว่าหัวใจฉันมันบอบช้ำ
อย่างแรง (อย่างแรง)
สาหัสเหลือเกิน (สาหัสมากๆ)
อย่างแรง (อย่างแรง)
มันสาหัสแบบนั้นแหละ

But I’d rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna dance
Don’t it make you wanna dance
But I’d rather make a song they can play on the radio
That makes you wanna grab your lover’s hand

แต่ฉันอยากจะแต่งเพลงที่พวกเขาเล่นบนวิทยุมากกว่านะ
เพลงที่ทำให้เธออยากจะเต้น
เธอไม่อยากจะเต้นตามหรอ
แต่ฉันอยากจะแต่งเพลงที่พวกเขาเล่นบนวิทยุมากกว่านะ
ที่ทำให้เธออยากจะจับมือคนรักของเธอ

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

I’d rather tell you about how I’m feeling boy
And how I’m doing things my way
If I got my piano, then I know I’d be okay, baby

ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไงเหลือเกิน
และฉันก็กำลังทำแบบวิธีของฉัน
หากฉันมีเปียโนของฉัน ฉันรู้ว่าฉันจะต้องไม่เป็นไร

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

So hold up and
Take it through the night
And you should follow through
To make it alright
Now grab each others’ hands, get ’em up
I wanna see you rock to the piano, the piano

จับมือนั้นเลย
และก็สนุกไปตลอดทั้งคืน
เธอก็จะตามมานะ
เพื่อทำให้รู้สึกดี
จากนั้นก็จับมือกันเลย แล้วชูขึ้นมา
ฉันอยากจะเป็นสนุกกับเปียโนนี้

I could write a song by my new piano
I could sing about how love is a losing battle
It’s not hard (It’s not hard)
It’s not hard (It’s not hard)
It’s not hard (It’s not hard)
It’s not hard

ฉันจะแต่งเพลงด้วยเปียโนเครื่องใหม่ของฉัน
ฉันจะร้องเพลงเกี่ยวกับความรักที่มันเหมือนกับการพ่ายแพ้การต่อสู้
ไม่ยากเลย (มันไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)
มันไม่ยากเลย (ไม่ยากเลย)