รวมเนื้อเพลงแปลจาก

OneRepublic – Something’s Gotta Give

I-I-I
I’m sinking in
You know that something’s got to

ฉัน
ฉันกำลังจมลงไป
นายรู้ใช่มั้ยว่าบางอย่างนั้นมันต้อง…

Something’s gotta give
And then you told yourself
You found a modern mona lisa
You gave her all your love
You said ‘I pray this fool could keep her’
You got no money
It doesn’t mean a thing
You got time
And time is everything
Knock all night
Stay awake
Listening to
Records that you like
Now you’re saying

บางอย่างมันเป็นสิ่งที่จะต้องให้
แล้วนายก็บอกตัวเอง
นายได้พบกับโมนา ลิซ่าสมัยใหม่แล้ว
นายมอบหัวใจให้กับเธอคนนั้น
นายบอกว่า ‘ฉันหวังว่าคนโง่อย่างฉันจะเก็บเธอเอาไว้ได้นะ’
นายไม่มีเงิน
ซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
นายมีเวลา
และเวลาคือทุกสิ่ง
เที่ยวทั้งคืน
ไม่หลับไม่นอน
นั่งฟัง
เพลงที่นายชอบ
แล้วนายก็บอกว่า

I-I-I
I’m sinking in
You know that something’s got to
Something’s gotta give
Ooooh

ฉัน
ฉันกำลังจมลงไป
นายรู้ใช่มั้ยว่าบางอย่างนั้นมันต้อง…
บางอย่างมันเป็นสิ่งที่จะต้องให้

And then you showed yourself
All the colors that you fear
Oh oh oh oh oh oh
It doesn’t mean a thing
You got love
So you got everything
Talk all night
Stay awake
Listening to
Records that we like

แล้วนายก็เปิดเผยตัวตนของนาย
ทุกๆสีสันที่นายกลัว
มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย
นายมีความรัก
นายก็มีทุกๆอย่างแล้ว
คุยกันทั้งคืน
ไม่หลับไม่นอน
ฟัง
เพลงที่เราชอบ

I-I-I
I’m sinking in
You know that something’s got to
Something’s gotta give
It’s gotta give
Oh whoa oh, whoa oh [x4]
Something’s gotta give
It’s gotta give
It’s gotta give
Oh whoa oh, whoa oh

ฉัน
ฉันกำลังจมลงไป
นายรู้ใช่มั้ยว่าบางอย่างนั้นมันต้อง…
บางอย่างมันเป็นสิ่งที่จะต้องให้
มันต้องให้
บางอย่างมันเป็นสิ่งที่จะต้องให้