รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyonce – Haunted

It’s what you do
It’s what you see
I know if I’m haunting you
You must be haunting me

มันคือสิ่งที่เธอทำ
สิ่งที่เธอเห็น
ฉันรู้ว่าหากฉันหลอกหลอนเธอ
เธอก็คงหลอกหลอนฉันเหมือนกัน

It’s where we go
It’s where we’ll be
I know if I’m on to you, I’m on to you
On to you, you must be on to me

ที่ที่เราไป
ที่ที่เราจะอยู่
ฉันรู้ว่าหากฉันหลงรักเธอ
เธอก็จะหลงรักฉันเหมือนเกิน

My haunted lungs
Ghost in the sheets
I know if I’m haunting you
You must be haunting me

ปอดที่ถูกหลอกหลอนของฉัน
ผีในผ้าห่ม
ฉันรู้ว่าหากฉันหลอกหลอนเธอ
เธอก็คงหลอกหลอนฉันเหมือนกัน

My wicked tongue
Where will it be?
I know if I’m onto you
I’m on to you
On to you, I’m on to you
On to you, you must be on to me

ลิ้นอันชั่วร้ายของฉัน
มันจะเลื้อยไปอยู่ที่ไหนดีนะ?
ฉันรู้ว่าหากฉันหลงรักเธอ
หลงรักเธอ
หลงรักเธอ
เธอก็จะหลงรักฉันเหมือนเกิน

You want me?
I walk down the hallway
You’re lucky
The bedroom’s my runway
Slap me!
I’m pinned to the doorway
Kiss, bite, foreplay

เธอต้องการฉันหรอ?
ฉันเดินไปตามโถงทางเดิน
เธอนี่โชคดีนะ
ห้องนอนคือรันเวย์ของฉัน
ตบฉันที!
ฉันถูกติดไว้กับประตู
จูบ กัด เล้าโลม

My haunted lungs
Ghost in the sheets
I know if I’m haunting you
You must be haunting me

ปอดที่ถูกหลอกหลอนของฉัน
ผีในผ้าห่ม
ฉันรู้ว่าหากฉันหลอกหลอนเธอ
เธอก็คงหลอกหลอนฉันเหมือนกัน

My wicked tongue
Where will it be
I know if I’m onto you
You must be onto me

ลิ้นอันชั่วร้ายของฉัน
มันจะเลื้อยไปอยู่ที่ไหนดีนะ?
ฉันรู้ว่าหากฉันหลงรักเธอ
เธอก็จะหลงรักฉันเหมือนเกิน

It’s what we see
I know if I’m haunting you
You must be haunting me
It’s where we go
It’s where we’ll be
I know if I’m onto you, I’m onto you
Onto you, I’m onto you
Onto you, you must be onto me
You must be onto me (on to you, I’m on to you)
You must be onto me (on to you, I’m on to you)
You must be onto me (on to you, I’m on to you)
Me (on to you, I’m on to you)
Me (on to you, I’m on to you)
Me (on to you, I’m on to you)
Me (on to you, I’m on to you)
Me (on to you, I’m on to you)

สิ่งที่เราเห็น
ฉันรู้ว่าหากฉันหลอกหลอนเธอ
เธอก็คงหลอกหลอนฉันเหมือนกัน
ที่ที่เราไป
ที่ที่เราจะอยู่
ฉันรู้ว่าหากฉันหลงรักเธอ
เธอก็จะหลงรักฉันเหมือนเกิน
เธอจะต้องหลงรักฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
เธอจะต้องหลงรักฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
เธอจะต้องหลงรักฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
ฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
ฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
ฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
ฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)
ฉัน (หลงรักเธอ ฉันรักเธอ)