รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Boys Like Girls – Two Is Better Than One feat. Taylor Swift

I remember what you wore on the first day
You came into my life and I thought hey
You know, this could be something

ฉันจำชุดที่เธอใส่ในวันแรก
ที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันได้นะ และฉันคิดว่า เฮ้
รู้มั้ย นี่อาจจะเวิร์คก็ได้นะ

‘Cause everything you do and words you say
You know that it all takes my breath away
And now I’m left with nothing

เพราะทุกๆอย่างที่เธอทำ และทุกๆคำที่เธอพูด
รู้มั้ยว่ามันเหมือนเธอขโมยลมหายใจฉันไปเลย
และตอนนี้ฉันก็ไม่เหลืออะไรเลย

So maybe it’s true that I can’t live without you
And maybe two is better than one
But there’s so much time to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two is better than one

บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะที่ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
และบางทีการอยู่ด้วยกันสองคน มันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวแหละ
แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากมายให้ได้ตามหาส่วนที่เหลือของชีวิต
และเธอก็ทำให้ฉันเริ่มปล่อยวาง

และทำให้ฉันคิดว่า อยู่ด้วยกันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวนะ

I remember every look upon your face
The way you roll your eyes, the way you taste
You make it hard for breathing

ฉันจำทุกๆสีหน้าของเธอได้
เวลาที่เธอกลอกตาไปมา เวลาที่เธอชิมอาหาร
เธอทำให้ฉันหายใจลำบากเหลือเกิน

‘Cause when I close my eyes and drift away
I think of you and everything’s okay
I’m finally now believing

เพราะเมื่อฉันหลับตาลง และล่องลอยไป
ฉันก็คิดถึงเธอเสมอ และทุกๆอย่างก็โอเคขึ้นทันใด
และตอนนี้ฉันก็เชื่อนะ

Then maybe it’s true that I can’t live without you
And maybe two is better than one
But there’s so much time to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two is better than one

บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะที่ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
และบางทีการอยู่ด้วยกันสองคน มันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวแหละ
แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากมายให้ได้ตามหาส่วนที่เหลือของชีวิต
และเธอก็ทำให้ฉันเริ่มปล่อยวาง
และทำให้ฉันคิดว่า อยู่ด้วยกันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวนะ

I remember what you wore on the first day
You came into my life and I thought, hey (hey, hey)

ฉันจำชุดที่เธอใส่ในวันแรก
ที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันได้นะ และฉันคิดว่า เฮ้

Maybe it’s true that I can’t live without you
Maybe two is better than one
There’s so much time to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone

บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะที่ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
และบางทีการอยู่ด้วยกันสองคน มันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวแหละ
แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากมายให้ได้ตามหาส่วนที่เหลือของชีวิต
และเธอก็ทำให้ฉันเริ่มปล่อยวาง

And I’m thinking, ooh, I can’t live without you
‘Cause, baby, two is better than one
There’s so much time to figure out the rest of my life
But I’ll figure out with all that’s said and done
Two is better than one, two is better than one

บางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะที่ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
และบางทีการอยู่ด้วยกันสองคน มันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวแหละ
แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากมายให้ได้ตามหาส่วนที่เหลือของชีวิต
และเธอก็ทำให้ฉันเริ่มปล่อยวาง
และทำให้ฉันคิดว่า อยู่ด้วยกันก็ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวนะ