รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Dead By April – Real And True

You are pushing my patience, so theres no know
Im sick and tired of being denied all by you
Hurting me (hurting me)
Breaking me (breaking me)
Hurting me (hurting me)
Burning me

เธอกำลังทดสอบความอดทนฉันอยู่นะ จึงไม่มีทางรู้เลย
ฉันเหนื่อยกับการที่ถูกปฏิเสธจากเธอเหลือเกิน
จากที่เธอทำร้ายฉัน
ทำลายฉัน
ทำให้ฉันเจ็บปวด
เผาทำลายฉัน

Cause what you see is real and true
You can’t take that away from me
No matter what you do
You can’t take that away from me
won’t let it slip away
witnessed too much to me
Cause what you see is real and true

เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง
เธอพรากมันไปจากฉันไม่ได้หรอก
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร
เธอก็พรากมันไปจากฉันไม่ได้
จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปเลย
ได้พบเห็นมามากเกินไป
เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง

I will do nothing to break down what I’ve built up
I will do whatever it takes to make this stop
Hurting me (hurting me)
Breaking me (breaking me)
Hurting me (hurting me)
Burning me
I won’t let it go!

ฉันจะไม่ทำอะไรเพื่อทำลายสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาหรอกนะ
ฉันจะทำอะไรก็ตามเพื่อหยุดเรื่องนี้
จากที่เธอทำร้ายฉัน
ทำลายฉัน
ทำให้ฉันเจ็บปวด
เผาทำลายฉัน
ฉันไม่ปล่อยมันทิ้งไปง่ายๆหรอก!

Cause what you see is real and true
You can’t take that away from me
No matter what you do
You can’t take that away from me
won’t let it slip away
witnessed too much to me
Cause what you see is real and true
เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง
เธอพรากมันไปจากฉันไม่ได้หรอก
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร
เธอก็พรากมันไปจากฉันไม่ได้
จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปเลย
ได้พบเห็นมามากเกินไป
เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง

You see things from a different point of view
Why should I listen?
why should I let you in?
Why should I even trust you?
We are like two different Worlds apart
Won’t let you in, always wait for remain
Why should I even trust you

เธอเห็นอะไรๆในมุมมองที่ต่างจากฉัน
ทำไมฉันถึงต้องฟัง?
ทำไมฉันถึงต้องยอมรับเธอ?
ทำไมฉันถึงต้องเชื่อเธอ?
เรานั้นเหมือนกับโลกสองใบที่แตกต่างกัน
ไม่ยอมรับเธอ เฝ้ารอแต่สิ่งที่เหลืออยู่
ทำไมฉันต้องเชื่อเธอนะ

Hurting me (hurting me)
Breaking me (breaking me)
Hurting me (hurting me)
Burning me (burning me)
I won’t let it go

จากที่เธอทำร้ายฉัน
ทำลายฉัน
ทำให้ฉันเจ็บปวด
เผาทำลายฉัน
ฉันไม่ปล่อยมันทิ้งไปง่ายๆหรอก!

Cause what you see is real and true
You can’t take that away from me
No matter what you do
You can’t take that away from me
won’t let it slip away
witnessed too much to me
Cause what you see is real and true
REAL AND TRUE!!!

เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง
เธอพรากมันไปจากฉันไม่ได้หรอก
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร
เธอก็พรากมันไปจากฉันไม่ได้
จะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปเลย
ได้พบเห็นมามากเกินไป
เพราะสิ่งที่เธอเห็นนี้คือความจริง และเป็นเรื่องจริง
เรื่องจริง!!