รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Colbie Caillat – We Both Know feat. Gavin DeGraw

They all say it
All the ones that made it
Once you find the one you claim it
But you’re gonna have to fight

ทุกๆคนต่างพูดกัน
ทุกๆคนที่สร้างมันขึ้นมา
แต่ทันทีที่ได้รู้ว่าเธอคือคนที่เป็นเจ้าของมัน
แต่เธอต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มันมา

When I think back
The things that threw us off track
We handled like a heart attack
Cause we didn’t see the light

เมื่อฉันนึกย้อนกลับไป
สิ่งที่ทำให้เราเสียศูนย์
เราจัดการมันเหมือนหัวใจจะวายเลย
เพราะเราไม่เห็นแสงสว่างใดๆ

Now
We both, know our
Own limitations, that’s why we’re strong
Now that we spent some time apart
We’re leading each other, out of the dark
Cause we both know

ในตอนนี้
เราทั้งสอง ต่างรู้
ขีดจำกัดของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเข้มเข็ม
แล้วตอนนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ไกลๆกัน
เรานำทางให้กันและกัน ออกจากความมืดมิด
เพราะเราทั้งสองต่างรู้ดี

From this moment
Forget what we were scared of
Say we’re never giving up
You say you’ll always

จากช่วงเวลานี้เป็นต้นไป
ลืมเลือนทุกๆอย่างที่เรากลัวไปซะ
พูดออกมาว่าเราจะไม่มีวันยอมแพ้
เธอบอกว่าเธอจะไม่มีวันยอมแพ้

Try to be my
Helping hand
Try to be the one who understands
When things don’t go as you’ve planned
We’re still worth it all

พยายามจะเป็น
ผู้ช่วยเหลือของฉัน
พยายามจะเป็นคนที่เข้าใจ
เมื่ออะไรๆมันไม่เป็นไปอย่างหวัง
เราก็ยังคงมีค่าอยู่นะ
Now
We both, know our
Own limitations, that’s why we’re strong
Now that we spent some time apart
We’re leading each other, out of the dark
Cause we both know

ในตอนนี้
เราทั้งสอง ต่างรู้
ขีดจำกัดของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเข้มเข็ม
แล้วตอนนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ไกลๆกัน
เรานำทางให้กันและกัน ออกจากความมืดมิด
เพราะเราทั้งสองต่างรู้ดี

What we’re scared of (what we’re scared of)
And what dreams are made of (what dreams are made of)
They can take us further than what anybody can see, yeah

สิ่งที่เรากลัว
และความฝันนั้นสร้างมาจากอะไร
มันจะนำทางเราไปได้ไกลกว่าที่ใครจะเห็น

We both, know our
Own limitations, and that’s why we’re strong
Now that we’ve spent some time apart
We’re leading each other, out of the dark

เราทั้งสอง ต่างรู้
ขีดจำกัดของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเข้มเข็ม
แล้วตอนนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ไกลๆกัน
เรานำทางให้กันและกัน ออกจากความมืดมิด

We both (we both), know our (know our)
Own limitations, and that’s why we’re strong
Now that we’ve spent some time apart
We’re leading each other, out of the dark
Cause we both know
We both know.

เราทั้งสอง ต่างรู้
ขีดจำกัดของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเข้มเข็ม
แล้วตอนนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ไกลๆกัน
เรานำทางให้กันและกัน ออกจากความมืดมิด
เพราะเราทั้งสองต่างรู้ดี
เรารู้ดี