AlunaGeorge – Your Drums, Your Love

รวมเพลงแปลจาก AlunaGeorge

Your drums, we’re drumming, your drums 
Your drums, we’re drumming, your drums 

กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ
กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ

You can’t say that I’m going no where 
‘Cause you don’t know where I’m coming from 
And you can’t say that I’m going no where 
When I have been trying to reach you for so long 

เธอพูดไม่ได้นะว่าเราไปไม่ถึงไหนเลย
เพราะเธอไม่รู้ซักนิดว่าฉันมาจากไหน
และเธอก็พูดไม่ได้นะว่าฉันไปไม่ถึงไหน
ทั้งๆที่ฉันพยายามจะเอื้อมไปหาเธอมาตลอด

Your drums, we’re drumming, your drums 

กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ

Friends say I’ve got something wrong, 
‘Cause I’ve been trying to reach you for so long
For so long, I’ve tried 
To reach you, baby, don’t you know that 

เพื่อนๆต่างบอกว่าฉันน่ะเข้าอะไรผิดๆ
เพราะฉันพยายามจะเอื้อมไปหาเธอมานานแสนนาน
นานเหลือเกิน ฉันพยายามแล้วนะ
ที่จะเอื้อมไปให้ถึงเธอ ที่รัก เธอไม่รู้หรอ

I’ve been treading water for your love, 
Whether I sink or swim, it’s you I’m thinking of
I’ve been treading water for your love 
As my light grows dim maybe I’m not strong enough, oh 

ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ไม่ว่าฉันจะจมหรือว่ายน้ำอยู่ ก็มีแต่เพียงเธอเท่านั้นที่ฉันคิดถึง
ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ขณะที่แสงสว่างของฉันเริ่มริบหรี่ บางทีฉันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งนัก

Your drums, we’re drumming, your drums 
Your drums, we’re drumming, your drums 

กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ
กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ
I can’t say where I’m going, no where 
This feeling goes on and on
I can’t say that I’m going somewhere 
When I’ve been failing to reach you for so long 

ฉันพูดไม่ได้ว่าฉันจะไปที่ไหน ไม่มีที่ให้ไปอีกแล้ว
ความรู้สึกนี้มันยังคงอยู่ต่อไป
ฉันพูดไม่ได้ว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนซักแห่ง
เมื่อฉันล้มเหลวที่จะเอื้อมไปถึงเธอหลังจากผ่านมานานแสนนาน

For so long, I’ve tried 
To reach you, baby, don’t you know that 

นานเหลือเกิน ฉันพยายามแล้วนะ
ที่จะเอื้อมไปให้ถึงเธอ ที่รัก เธอไม่รู้หรอ

I’ve been treading water for your love, 
Whether I sink or swim, it’s you I’m thinking of. 
I’ve been treading water for your love 
As my light grows dim maybe I’m not strong enough, oh

ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ไม่ว่าฉันจะจมหรือว่ายน้ำอยู่ ก็มีแต่เพียงเธอเท่านั้นที่ฉันคิดถึง
ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ขณะที่แสงสว่างของฉันเริ่มริบหรี่ บางทีฉันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งนัก

Maybe all along (all along) 
I’ve been holding on (holding on) 
To the promise that you need some time
Making everything into a story 
Making sure I never get to feel happy 
Taking everything you do my own way 
Thinking that you’re begging me, please 

บางทีตลอดเวลาที่ผ่านมานี้
ฉันทนมาเสมอ
กับสัญญาที่เธอบอกว่าเธอต้องการเวลาสักหน่อย
ทำให้ทุกๆอย่างกลายเป็นเรื่องราว
ทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่มีความสุข
คิดเอาทุกๆอย่างที่เธอทำในแบบของฉันเอง
คิดว่าเธอกำลังอ้อนวอนฉันอยู่ ได้โปรด

I’ve been treading water for your love, 
Whether I sink or swim, it’s you I’m thinking of. 
I’ve been treading water for your love 
As my light grows dim maybe I’m not strong enough, oh

ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ไม่ว่าฉันจะจมหรือว่ายน้ำอยู่ ก็มีแต่เพียงเธอเท่านั้นที่ฉันคิดถึง
ฉันเหยียบย่ำไปบนสายน้ำเพื่อความรักของเธอ
ขณะที่แสงสว่างของฉันเริ่มริบหรี่ บางทีฉันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งนัก

Your drums, we’re drumming, your drums 
Your drums, we’re drumming, your drums

กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ
กลองของเธอ เรากำลังตีกลองกันอยู่ กลองของเธอ

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด