รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Donna Summer – Stamp Your Feet

Put your foot down
S-T-A-M-P Stampin’ on the ground
S-T-A-M-P Stampin’ on the ground
S-T-A-M-P Stampin’ on the ground
S-T-A-M-P Stampin’ on the ground

วางเท้าลงมา
กระทืบเท้าลงบนพื้น
กระทืบเท้าลงกับพื้น
ย่ำเท้าไป
ย่ำเท้า

I’ve been round so many times before
Broke my back, been split open so oft
Tried to make it to the finish line
Been knocked down, get up every single time
They’re up in your face, they don’t think you belong
Man, you got it, you got it goin’ on
What breaks the weak just makes you strong
You got game, baby bring it on, bring it on

ฉันเจอเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายครา
โดนหักหลัง ถูกชำแหละบ่อยครั้ง
พยายามจะไปให้ถึงเส้นชัย
ถูกผลักให้ล้ม แต่ก็ลุกขึ้นมาทุกครั้งไป
พวกเขามาประจันหน้าเธอ คิดว่าเธอไม่คู่ควร
นี่ เธอมีอยู่นะ มีสิ่งนั้นอยู่
สิ่งที่ทำลายความอ่อนแอ จะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น
เธอคุมเกมนี้แล้ว ลุยไปเลย

(And) I said Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t going, you ain’t goin’ down
Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t goin’, you ain’t goin’ down

บอกแล้ว ให้กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้
กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้

Rain comes in every player’s life
Gotta stay in the game, not on the sidelines
Gotta throw down, you gotta stand and fight
Keep your eye on the prize, don’t get caught up in strife
Go, go for the shot boy, make that play just right
Braggin’ about your swag won’t get you through the night
ต้องมีฝนโปรยปรายลงมาในชีวิตของผู้เล่นทุกๆคน
จะต้องอยู่ในเกมนี้ต่อไป ไม่ได้อยู่ริมสนามนะ
ขว้างลงไป จะต้องยืนหยัดสู้
จับจ้องไปยังรางวัล อย่าไปยึดติดกับการแข่งขัน
ลุยไปเลย ทำให้การเล่นครั้งนี้ถูกต้อง
การอวดความกร่างของตัวเอง จะไม่ช่วยให้ผ่านคืนนี้ไปได้หรอกนะ

(And) I said Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t going, you ain’t goin’ down
Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t goin’, you ain’t goin’ down

บอกแล้ว ให้กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้
กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้

S-T-A-M-P You got game
S-T-A-M-P You got fame
S-T-A-M-P You got name
S-T-A-M-P Do that thang
We ain’t going down, oh no!
Make me proud! Stand up and fight!

กระทืบลงไป นายคุมเกมนี้อยู่
กระทืบลงไป นายมีชื่อเสียงแล้ว
กระทืบลงไป นายมีชื่ออยู่
กระทืบลงไป ทำไปเลย
เราจะไม่ยอมแพ้
ทำให้ฉันภูมิใจสิ! ยืนหยัด แล้วสู้!

(And) I said Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t going, you ain’t goin’ down
Stamp your feet on the ground
Make it really loud, make the biggest sound
You ain’t goin’…
Stamp your feet on the ground
Make it really loud
You ain’t goin’, you ain’t goin’ down

บอกแล้ว ให้กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้
กระทืบเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น ทำเสียงที่ดังที่สุดออกมา
อย่ายอมแพ้
ย่ำเท้าลงกับพื้น
เอาให้ดังสนั่น
อย่ายอมแพ้

Stamp your feet, stamp your feet
Stamp your feet, stamp your feet
S-T-A-M-P! No, no, no, we ain’t goin’ down
S-T-A-M-P! No, no, no, we ain’t goin’ down
Right till the ending, we’ll make it through life
Better stamp your feet on the…
Stamp your feet on the ground

กระทืบเท้าลงไป
ย่ำลงไป
กระทืบลงไป เราจะไม่ยอมแพ้!
กระทืบลงไป เราจะไม่ยอมแพ้!
ไปจนจบ เราจะผ่านชีวิตนี้ไปให้ได้
ย่ำลงไป
กระทืบลงพื้นไปเลย