Demi Lovato – Gift Of A Friend

รวมเพลงแปลจาก Demi Lovato

Sometimes you think you’ll be fine by yourself
Cause a dream is a wish that you make all alone
It’s easy to feel like you don’t need help
But it’s harder to walk on your own
You’ll change inside
When you realize

บางครั้ง เธอก็คิดว่าตัวคนเดียวก็คงไม่เป็นไร
เพราะความฝันคือความปราถนาที่เธอสร้างมันขึ้นมาเพียงตัวคนเดียว
มันง่ายนะที่จะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ
แต่มันยากกว่ามากเลยล่ะ ที่จะเดินด้วยขาของตัวเอง
หัวใจเธอจะเปลี่ยนไป
เมื่อเธอได้รู้ว่า

The world comes to life
And everything’s bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
The gift of a friend
The gift of a friend

โลกนี้มันมีชีวิต
และทุกๆอย่างนั้นสว่างไสวไปหมด
จากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดจบ
เมื่อเธอมีเพื่อน
ที่อยู่เคียงข้างเธอ
ที่คอยช่วยให้เธอ
ค้นพบว่าเธองดงามเพียงใด
เมื่อเธอเปิดใจ
และเชื่อมั่น
ในของขวัญจากเพื่อน
ของขวัญจากเพื่อน
Someone who knows when you’re lost and you’re scared
There through the highs and the lows
Someone to count on, someone who cares
Beside you wherever you go
You’ll change inside
When you realize

คนบางคนที่รู้ว่าเธอนั้นหลงทาง และหวาดกลัว
คนที่อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุข
คนที่ให้เธอพึ่งพิง คนที่เป็นห่วงเธอ
ไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
หัวใจเธอจะเปลี่ยนไป
เมื่อเธอได้รู้ว่า

The world comes to life
And everything’s bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
The gift of a friend

โลกนี้มันมีชีวิต
และทุกๆอย่างนั้นสว่างไสวไปหมด
จากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดจบ
เมื่อเธอมีเพื่อน
ที่อยู่เคียงข้างเธอ
ที่คอยช่วยให้เธอ
ค้นพบว่าเธองดงามเพียงใด
เมื่อเธอเปิดใจ
และเชื่อมั่น
ในของขวัญจากเพื่อน
ของขวัญจากเพื่อน

And when your hope crashes down
Shattering to the ground
You, you feel all alone
When you don’t know which way to go
And there’s no signs leading you home
You’re not alone

และเมื่อความหวังของเธอพังทลาย
แตกเป็นเสี่ยงๆลงบนพื้น
เธอรู้สึกโดดเดี่ยว
เมื่อไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนอีกแล้ว
และไม่มีอะไรคอยบอกทางเธอเพื่อพาเธอกลับบ้านเลย
แต่เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ

The world comes to life
And everything’s bright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find
The beauty you are
When you open your heart
And believe in
When you believe in
When you believe in
The gift of a friend

โลกนี้มันมีชีวิต
และทุกๆอย่างนั้นสว่างไสวไปหมด
จากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดจบ
เมื่อเธอมีเพื่อน
ที่อยู่เคียงข้างเธอ
ที่คอยช่วยให้เธอ
ค้นพบว่าเธองดงามเพียงใด
เมื่อเธอเปิดใจ
และเชื่อมั่น
เมื่อเธอเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ในของขวัญจากเพื่อน

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด