David Archuleta – Something ‘Bout Love

Every night it’s all the same
You’re frozen by the phone
You wait, something’s changed
You blame yourself every day
You’d do it again
Every night

ทุกๆคืนล้วนเหมือนกันไปหมด
เธอติดอยู่กับโทรศัพท์
เธอได้แต่รอคอย บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป
เธอโทษตัวเองทุกๆวัน
แล้วเธอก็ทำมันอีกครั้ง
ทุกๆคืน

There’s something ’bout love
That breaks your heart
It sets you free

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
มันปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระ

There’s something ’bout love
That tears you up
You still believe
When the world falls down like the rain
It’ll bring you to your knees
There’s something ’bout love that breaks your heart
But don’t give up
There’s something ’bout love

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายเธอ
แต่เธอก็ยังเชื่อ
เมื่อโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาเหมือนฝนโปรย
มันทำให้เธอทรุดลง
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
แต่อย่าพึ่งยอมแพ้นะ
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก

When you were young
Scared of the night
Waiting for love to come along
And make it right
Your day will come, the past is gone
So take your time
And live and let live

เมื่อเธอยังเด็ก
และหวาดกลัวเวลายามค่ำคืน
เฝ้ารอให้ความรักมาเยือน
และทำให้มันถูกต้อง
วันของเธอจะมาถึง อดีตจะจากไป
ใช้เวลาให้คุ้มซะ
และใช้ชีวิตต่อไป

There’s something ’bout love
That breaks your heart
It sets you free

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
มันปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระ

There’s something ’bout love
That tears you up
You still believe
When the world falls down like the rain
It’ll bring you to your knees
There’s something ’bout love that breaks your heart
But don’t give up
There’s something ’bout love
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายเธอ
แต่เธอก็ยังเชื่อ
เมื่อโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาเหมือนฝนโปรย
มันทำให้เธอทรุดลง
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
แต่อย่าพึ่งยอมแพ้นะ
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก

Don’t fight
Don’t hide
Those stars in your eyes (in your eyes)
Let em’ shine tonight
Let em’ shine tonight


อย่าปฏิเสธ
อย่าหลบซ่อน
ดวงดาราทั้งหลายในดวงตาของเธอนั้น
ปล่อยให้มันเปล่งประกายออกมาในคืนนี้
ปล่อยให้มันเปล่งประกายออกมาในคืนนี้

Hang on
Hang in
For the ride of your life
It’s gonna be alright
Hold on tight

สู้ต่อไป
ทนต่อไปนะ
เพื่อความสุขในชีวิตเธอ
มันจะต้องเป็นไรแน่ๆ
สู้เข้าไว้นะ

There’s something ’bout love
That breaks your heart

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายจิตใจเธอ

There’s something ’bout love
That breaks your heart
It sets you free

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
มันปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระ

There’s something ’bout love
That tears you up
You still believe
When the world falls down like the rain
It’ll bring you to your knees (to your knees)
There’s something ’bout love that breaks your heart
But don’t give up
There’s something ’bout love

มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายเธอ
แต่เธอก็ยังเชื่อ
เมื่อโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาเหมือนฝนโปรย
มันทำให้เธอทรุดลง
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก ที่ทำร้ายจิตใจเธอ
แต่อย่าพึ่งยอมแพ้นะ
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก

Set’s you free
There’s something bout love
That tears you up
You still believe
When the world falls down like the rain

ปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระ
มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความรัก
ที่ทำร้ายเธอ
แต่เธอก็ยังเชื่อ
เมื่อโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาเหมือนฝนโปรย


คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.