Barbra Streisand & Kim Carnes – Make no Mistake, He’s Mine

Don’t call her up, anymore
‘Cause I don’t wanna hear-ear your voi-oice
I don’t wanna see your fa-a-ace
Answer her door-oor-oor
Make no mista-ake, she’s mine
She-ee-ee’s mi-ine

อย่าเรียกหาเธออีกต่อไปเลย
เพราะฉันไม่อยากได้ยินเสียงของนาย
ไม่อยากเห็นหน้านาย
ตอนเชิญเธอเข้ามาในบ้าน
อย่าทำเรื่องผิดพลาดล่ะ เพราะเธอเป็นของฉัน
เป็นของฉัน

She only knows how I feel
I only know what she’s li-ike
When she nee-eeds me-ee
Oh how she needs me
Deep in the ni-ight
Make no mista-a-ake, she’s mi-ine
She-ee’s mi-ine, no, she’s mi-ine

เธอรู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันรู้ว่าเธอนั้นเป็นยังไง
เมื่อเธอต้องการฉัน
เวลาที่เธอต้องการฉัน
ในยามค่ำคืน
อย่าทำพลาดล่ะ เธอเป็นของเธอ
เป็นของฉัน
Don’t get too close when you da-ance
‘Cause I don’t wanna hear from my frie-iends
You were out on the tow-own
With her in your arms
(Her in your ar-arms)
With her in your arms
(Her in your ar-ar-arms)

อย่าใกล้ชิดมากนักเวลาที่นายเต้นรำ
เพราะฉันไม่อยากได้ยินจากเพื่อนๆของฉัน
ว่านายไปในเมือง
กับเธอในอ้อมกอดของนาย
(เธอในอ้อมกอดของนาย)
กับเธอในอ้อมกอดของนาย
(เธอในอ้อมกอดของนาย)

Don’t include her in your dreams
‘Cause I don’t wanna clo-ose my eye-eye-eyes
No-o, I don’t wanna know where she go-o-o-o-oes
Each night when she lea-ea-eaves
Make no mista-a-ake, make no mista-a-a-a-ake
She-ee-ee’s mi-ine, no she’s mine, she-ee’s mi-ine

อย่ารวมเธอเข้าไปในความฝันของนายล่ะ
เพราะฉันไม่อยากจะหลับตาลง
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอไปไหน
ทุกๆคืนที่เธอจากไป
อย่าทำเรื่องผิดพลาดล่ะ 
เพราะเธอเป็นของฉัน เป็นของฉัน

Don’t call her up, anymore
Don’t call her up
(Don’t call her up) anymore

อย่าเรียกหาเธออีกต่อไปเลย
อย่าเรียกหาเธออีกต่อไปเลย
อย่าเรียกหาเธออีกต่อไปเลย