รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Christina Perri – Merry Christmas Darling

Greeting cards have all been sent,
The Christmas rush is through, 
But I still have one wish to make, 
A special one for you. 

สคส.ถูกส่งไปหมดแล้ว
ช่วงเวลาเร่งรีบยามคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้ว
แต่ฉันยังมีความปราถนาหนึ่งที่อยากทำ
พิเศษสำหรับเธอนะ

Merry Christmas, darling 
We’re apart, that’s true 
But I can dream and in my dreams 
I’m Christmas-ing with you. 

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะที่รัก
เราอยู่ไกลกันแสนไกล มันคือความจริง
แต่ฉันจะฝันถึงเธอ และในฝันของฉัน
ฉันกำลังฉลองวันคริสต์มาสอยู่กับเธอ

Holidays are joyful, 
There’s always something new. 
But every day’s a holiday 
When I’m near to you. 
The lights on my tree, 
I wish you could see, 
I wish it every day. 
Logs on the fire 
Fill me with desire 
To see you and to say 

วันหยุดนั้นแสนสุขสันต์
มักจะมีอะไรๆใหม่ๆเสมอๆ
แต่ทุกๆวันก็คือวันหยุด
เมื่อฉันอยู่ใกล้กับเธอ
แสงไฟบนต้นไม้ของฉัน
ฉันหวังว่าเธอจะได้เห็นมันนะ
ฉันหวังอย่างนั้นทุกวัน
ฟืนบนกองไฟ
เติมเต็มความปราถนาให้ฉัน
เพื่อจะได้พบเธอแล้วบอกว่า
That I wish you Merry Christmas, 
Happy New Year, too. 
I’ve just one wish 
On this Christmas Eve 
I wish I were with you. 

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ
สุขสันต์วันปีใหม่ด้วย
ฉันมีเพียงความปราถนาเดียว
ในวันคริสต์มาสอีฟนี้
ฉันหวังว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอ

Logs on the fire 
Fill me with desire 
To see you and to say 
That I wish you Merry Christmas, 
Happy New Year, too 
I’ve just one wish 
On this Christmas Eve 
I wish I were with you 
I wish I were with you 

ฟืนบนกองไฟ
เติมเต็มความปราถนาให้ฉัน
เพื่อจะได้พบเธอแล้วบอกว่า
สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ
สุขสันต์วันปีใหม่ด้วย
ฉันมีเพียงความปราถนาเดียว
ในวันคริสต์มาสอีฟนี้
ฉันหวังว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอ
ฉันหวังว่าฉันได้อยู่เคียงข้างเธอ

Merry, Merry, Merry Christmas,
Merry Christmas, darling!

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ
สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะที่รัก