Justin Bieber – Believe

(Believe)
Believe, believe, believe

เชื่อมั่น…

I don’t know how I got here
I knew it wouldn’t be easy
But your faith in me was so clear
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at me now

ฉันไม่รู้ว่าฉันมาอยู่ถึงตรงนี้ได้ยังไง
ฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย
แต่ความเชือของเธอที่มีให้ฉันมันชัดเจนเหลือเกิน
ไม่สำคัญเลยว่าฉันจะต้องถูกผลักล้มลงพื้นซักกี่ครั้ง
แต่เธอรู้ว่าซักวันฉันจะต้องยืนหยัดให้สูง
ดูฉันตอนนี้สิ

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Where would I be, if you didn’t believe (Believe)
Believe…

เพราะทุกๆอย่าง ต้องเริ่มจากอะไรบางอย่าง
แต่บางอย่างนั้นอาจจะไม่มีค่า
ไม่มีค่าเลยหากหัวใจของพวกเธอไม่ได้ฝันร่วมไปกับฉัน
ฉันจะไปอยู่ที่ไหนนะ หากพวกเธอไม่เชื่อในตัวฉัน
เชื่อมั่น…

There were days when I was just broken, you know
There were nights when I was doubting myself
But you kept my heart from falling
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
But you knew one day I would be standing tall
Just look at us now

มีช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกเศร้าสุดๆ รู้มั้ย
มีหลายๆคืนที่ฉันไม่มั่นใจในตัวเอง
แต่เธอก็ช่วยให้หัวใจฉันไม่ร่วงหล่นลงไปได้
ไม่สำคัญเลยว่าฉันจะต้องถูกผลักล้มลงพื้นซักกี่ครั้ง
แต่เธอรู้ว่าซักวันฉันจะต้องยืนหยัดให้สูง
ดูฉันตอนนี้สิ

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Where would I be, if you didn’t believe

เพราะทุกๆอย่าง ต้องเริ่มจากอะไรบางอย่าง
แต่บางอย่างนั้นอาจจะไม่มีค่า
ไม่มีค่าเลยหากหัวใจของพวกเธอไม่ได้ฝันร่วมไปกับฉัน
ฉันจะไปอยู่ที่ไหนนะ หากพวกเธอไม่เชื่อในตัวฉัน


Where would I be, if you, if you
If you didn’t believe
Would I know how it feels to
Touch the sky, if you didn’t believe
Believe, believe
ฉันจะมีตัวตนอยู่ที่ไหนกันนะ หากทุกๆคน
ไม่ได้เชื่อในตัวฉัน
ฉันจะรู้มั้ยว่ามันรู้สึกยังไง
ที่ได้สัมผัสกับฟากฟ้า หากทุกๆคนไม่ได้เชื่อ
ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวฉัน

It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
You knew one day I would be standing tall
Just look at us now

ไม่สำคัญเลยว่าฉันจะต้องถูกผลักล้มลงพื้นซักกี่ครั้ง
แต่เธอรู้ว่าซักวันฉันจะต้องยืนหยัดให้สูง
ดูฉันตอนนี้สิ

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me

เพราะทุกๆอย่าง ต้องเริ่มจากอะไรบางอย่าง
แต่บางอย่างนั้นอาจจะไม่มีค่า
ไม่มีค่าเลยหากหัวใจของพวกเธอไม่ได้ฝันร่วมไปกับฉัน

Cause everything starts from something
But something would be nothing
Nothing if your heart didn’t dream with me
Where would I be, if you didn’t believe

เพราะทุกๆอย่าง ต้องเริ่มจากอะไรบางอย่าง
แต่บางอย่างนั้นอาจจะไม่มีค่า
ไม่มีค่าเลยหากหัวใจของพวกเธอไม่ได้ฝันร่วมไปกับฉัน
ฉันจะไปอยู่ที่ไหนนะ หากพวกเธอไม่เชื่อในตัวฉัน

Where would I be, if you
If you didn’t believe
Would I know how it feels to
Touch the sky, if you didn’t believe
Believe, believe
Where would I be, if you didn’t believe

ฉันจะมีตัวตนอยู่ที่ไหนกันนะ หากทุกๆคน
ไม่ได้เชื่อในตัวฉัน
ฉันจะรู้มั้ยว่ามันรู้สึกยังไง
ที่ได้สัมผัสกับฟากฟ้า หากทุกๆคนไม่ได้เชื่อ
เชื่อมั่น
ฉันจะไปอยู่ที่ไหนนะ หากพวกเธอไม่เชื่อในตัวฉัน


Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements