รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyoncé – I Was Here

I wanna leave my footprints on the sands of time
Know there was something that, meant something that I left behind
When I leave this world, I’ll leave no regrets
Leave something to remember, so they won’t forget

ฉันอยากจะทิ้งรอยเท้าของตัวเองไว้บนผืนทรายแห่งกาลเวลา
ได้รู้ว่ามีบางอย่างที่ฉันทิ้งไว้เบื้องหลัง
เมื่อฉันจากโลกนี้ไป ฉันจะไม่เสียดายอะไรเลย
ทิ้งบางอย่างไว้ให้คนได้จดจำ จะได้ไม่มีใครลืมฉัน

I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I’ve done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here

ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
และมันมากกว่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เสียอีก
และฉันจะทิ้งร่องรองของฉันเอาไว้ ทุกๆคนจะได้รู้ว่า
ฉันเคยอยู่ในโลกใบนี้

I want to say I lived each day, until I died
And know that I meant something in, somebody’s life
The hearts I have touched, will be the proof that I leave
That I made a difference, and this world will see

ฉันอยากจะบอกว่า ฉันใช้ชีวิตของฉันคุ้มค่า ทุกๆวันจนฉันตาย
และได้รู้ว่าฉันมีความหมาย กับชีวิตของใครบางคน
หัวใจหลายๆดวงที่ฉันได้สัมผัส จะเป็นหลักฐานว่าฉันจากไป
ว่าฉันสร้างความแตกต่าง และโลกนี้จะได้เห็น

I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I’ve done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know

ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
และมันมากกว่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เสียอีก
และฉันจะทิ้งร่องรองของฉันเอาไว้ ทุกๆคนจะได้รู้ว่า

I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I’ve done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here

ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
และมันมากกว่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เสียอีก
และฉันจะทิ้งร่องรองของฉันเอาไว้ ทุกๆคนจะได้รู้ว่า
ฉันเคยอยู่ในโลกใบนี้

I just want them to know
That I gave my all, did my best
Brought someone some happiness
Left this world a little better just because

ฉันแค่อยากให้ทุกๆคนได้รู้
ว่าฉันทุ่มเทสุดกำลัง ทำทุกๆอย่างเต็มที่
สร้างความสุขให้ใครหลายๆคน
จากโลกนี้ไปให้ดีขึ้น เพราะว่า

I was here
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I’ve done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I wanna leave my mark so everyone will know
I was here
I lived (I lived), I loved
I was here
I did (I did), I’ve done
I was here
I lived (I lived), I loved (I loved)
I was here (oh)
I did, I’ve done
I was here

ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
และมันมากกว่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เสียอีก
และฉันจะทิ้งร่องรองของฉันเอาไว้ ทุกๆคนจะได้รู้ว่า
ฉันเคยอยู่ในโลกใบนี้
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
ฉันเคยอยู่ที่นี่
ฉันได้ใช้ชีวิต ได้มีความรัก
ฉันเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ฉันเคยทำ ได้ทำทุกๆอย่างที่ฉันต้องการแล้ว
ฉันเคยอยู่ในโลกใบนี้