รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Brian McFadden – Demons

Have you ever been lost in a different world
Where everything you once knew
Is gone
And you find yourself powerless
With everything that exists
You’re numb

เธอเคยหลงไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งมั้ย
ที่ที่ทุกๆอย่างที่เธอเคยรู้จัก
มันหายไปหมดสิ้น
และตัวเธอนั้นไร้พลัง
เพราะทุกๆอย่างที่มีตัวตนนั้น
เธอไร้ความรู้สึกไป

Will I ever break free

ฉันจะเป็นอิสระได้มั้ยนะ

I searched my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams

ฉันค้นหาในโลกของฉันแล้ว แต่ฉันก็ไม่พบเธอ
เธอยืนอยู่ตรงนั้น แต่ฉันก็สัมผัสเธอไม่ได้
พยายามจะพูดกับเธอ แต่คำพูดใดๆก็ไม่ถูกส่งออกไป
ฉันรู้สึกได้ถึงความอันตราย
เธอมองฉันเหมือนกับฉันเป็นคนแปลกหน้า
ฉันขยับไม่ได้ และเธอก็ดูเหมือนจะไม่แคร์เลย
ปีศาจร้ายในฝันของฉัน

If you become a nobody
Blind, to your family
Who would you be?
And life has gone into reverse
Re-living every hurt
Along the way
Everything that you fear is calling you and drawing near

หากเธอกลายเป็นคนทีไร้ตัวตน
ตาบอด สำหรับครอบครัวของเธอ
เธอจะกลายเป็นอะไร?
และชีวิตมันสวนทางกลับไป
รู้สึกถึงความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยผ่านพ้นมา
บนเส้นทางนั้น
ทุกๆอย่างที่เธอกลัวนั้นเพรียกหาเธอ และเข้ามาใกล้เรื่อยๆ

I searched my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams

ฉันค้นหาในโลกของฉันแล้ว แต่ฉันก็ไม่พบเธอ
เธอยืนอยู่ตรงนั้น แต่ฉันก็สัมผัสเธอไม่ได้
พยายามจะพูดกับเธอ แต่คำพูดใดๆก็ไม่ถูกส่งออกไป
ฉันรู้สึกได้ถึงความอันตราย
เธอมองฉันเหมือนกับฉันเป็นคนแปลกหน้า
ฉันขยับไม่ได้ และเธอก็ดูเหมือนจะไม่แคร์เลย
ปีศาจร้ายในฝันของฉัน

Wake me up and let’s go, yeah
I’m about to explode
Yeah

ปลุกฉันขึ้นมาที และทำให้มันจากไป
ฉันจะระเบิดแล้วนะ

I searched my world but I can’t find you
You’re standing there but I can’t touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I’m a stranger
Paralyzed and you don’t seem to care
The demons in my dreams

ฉันค้นหาในโลกของฉันแล้ว แต่ฉันก็ไม่พบเธอ
เธอยืนอยู่ตรงนั้น แต่ฉันก็สัมผัสเธอไม่ได้
พยายามจะพูดกับเธอ แต่คำพูดใดๆก็ไม่ถูกส่งออกไป
ฉันรู้สึกได้ถึงความอันตราย
เธอมองฉันเหมือนกับฉันเป็นคนแปลกหน้า
ฉันขยับไม่ได้ และเธอก็ดูเหมือนจะไม่แคร์เลย
ปีศาจร้ายในฝันของฉัน