รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Shontelle – Stuck With Each Other feat. Akon

จากภาพยนตร์เืรื่อง Confessions of a Shopaholic ครับ

you can think you can get free, you think you won’t need me
that you’re gonna get you somethin better,
but you know that we’re in this forever,
and you can think you can walk out even with your doubts,
but you know that we’re in this together,
you can try to push me from you
nothing you do will keep us a part

เธอจะคิดก็คิดไปเถอะว่าเธอน่ะจะเป็นอิสระได้ คิดว่าเธอจะไม่ต้องการฉันอีกต่อไป
และเธอจะไปพบสิ่งทีดีกว่า
แต่เธอก็รู้ดีว่าเราคงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาล
และเธอจะคิดก็คิดไปนะว่าเธอจะเดินออกจากห้องนี้ไปได้โดยไม่ต้องกังวลอะไร
แต่เธอก็รู้ดีว่าเราคงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาล
เธอพยายามจะผลักไสฉันไปไกลๆจากเธอ
แต่สิ่งที่เธอทำไม่ได้ทำให้เราไกลห่างกันไปได้เลย

cause it’s too late, there’s no escape, might as well face it,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other)
ain’t nothin you can do about it,
it’s been too long, it’s been too strong cause we belong here,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other)
stuck in love with each other (stuck in love with each other)

เพราะมันสายเกินไปแล้ว เราหนีจากกันไม่พ้นหรอ ทำใจซะเถอะ
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เราอยู่กันมานานเกินไป และความรักเราแข็งแกร่งเกินไป เพราะเราน่ะเกิดมาคู่กัน
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
ติดอยู่ในห้วงรักของกันและกันไปซะแล้ว

now i can say that i would not care, if you were not there,
tell myself that i’ll be fine without ya
but i would die if i was not around ya,
and i can try to convince you i don’t need to be with you,
but my only thoughts are thoughts about ya,
what can i do, love is like glue there’s no way to .. tear us a part

ฉันก็พูดได้ว่าฉันไม่แคร์ หากเธอไม่อยู่ใกล้ๆ 
บอกตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นไรเมื่อขาดเธอไป
แต่ฉันคงตายแน่ๆหากฉันไม่ได้อยู่ใกล้เธอ
และฉันก็พยายามจะบอกเธอว่าฉันไม่ต้องการอยู่กับเธออีกแล้ว
แต่เรื่องที่ฉันคิดก็มีแต่เรื่องของเธอ
จะให้ฉันทำไงได้ล่ะ ความรักก็เหมือนกาว ไม่มีทางที่จะแยกเราออกจากกันได้เลย

cause it’s too late, there’s no escape, might as well face it,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other) ain’t nothin i can do about it,
it’s been too long, it’s been too strong yes, we belong here,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other)
stuck in love with each other (stuck in love with each other)

เพราะมันสายเกินไปแล้ว เราหนีจากกันไม่พ้นหรอ ทำใจซะเถอะ
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เราอยู่กันมานานเกินไป และความรักเราแข็งแกร่งเกินไป เพราะเราน่ะเกิดมาคู่กัน
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
ติดอยู่ในห้วงรักของกันและกันไปซะแล้ว

there’s nothing i’d rather do, than to sit with you forever
can’t think of nothin better than to be stuck with you.

ไม่มีอะไรที่ฉันอยากจะทำไปมากกว่านั่งอยู่กับเธอตลอดไป
คิดเรื่องอื่นที่ดีกว่าการได้อยู่กับเธอไม่ออกเลยแหละ

cause it’s too late, there’s no escape, might as well face it,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other) ain’t nothin we can do about it
cause it’s too late, there’s no escape, might as well face it,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other) ain’t nothin i can do about it
it’s been too long, it’s been too strong – yes, we belong here,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other)
stuck in love with each other (stuck in love with each other)

เพราะมันสายเกินไปแล้ว เราหนีจากกันไม่พ้นหรอ ทำใจซะเถอะ
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะมันสายเกินไปแล้ว เราหนีจากกันไม่พ้นหรอ ทำใจซะเถอะ
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เราอยู่กันมานานเกินไป และความรักเราแข็งแกร่งเกินไป เพราะเราน่ะเกิดมาคู่กัน
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
ติดอยู่ในห้วงรักของกันและกันไปซะแล้ว

cause it’s too late, there’s no escape, might as well face it,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other) ain’t nothin we can do about it
it’s been too long, it’s been too strong – yes, we belong here,
baby, we’re stuck with each other (stuck with each other)
stuck in love with each other (stuck in love with each other)

เพราะมันสายเกินไปแล้ว เราหนีจากกันไม่พ้นหรอ ทำใจซะเถอะ
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
เธอก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เราอยู่กันมานานเกินไป และความรักเราแข็งแกร่งเกินไป เพราะเราน่ะเกิดมาคู่กัน
ที่รัก เราติดหนึบกันแล้วล่ะ
ติดอยู่ในห้วงรักของกันและกันไปซะแล้ว

ain’t nothin gonna stop me and you (eh)
cause you know we just stuck like glue (eh)
ain’t nothin we can do, we stuck in love with each other. 

ไม่มีอะไรมาหยุดฉันและเธอได้
เพราะเธอก็รู้ว่าเราน่ะติดกันเหมือนกาวเลย
ไม่มีอะไรที่เราทำได้ เราติดอยู่ในห้วงรักของกันและกันไปซะแล้ว