รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyonce – Dreaming

When I’m here in your arms I feel love in my heart, I can breathe
Not even mention myself I don’t care I’m with you, you with me
I never wished on a star when a star ain’t got nothing on me
‘Cause I can wish you in my dreams.

เมื่อฉันอยู่ในอ้อมแขนของเธอ ฉันรู้สึกถึงความรักในหัวใจของฉัน ฉันหายใจออกมาได้
ไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงตัวเองเลย แค่ฉันได้อยู่กับเธอ เธออยู่กับฉัน
ฉันไม่เคยอธิษฐานขอพรกับดวงดาว เมื่อดวงดาวไม่ได้ทำอะไรให้ฉันได้
เพราะฉันอธิษฐานถึงเธอในฝันของฉันได้

When I close my eyes I feel like I’m alive
’cause I can fall asleep knowing that tonight you will be here with me, ohh.

เวลาที่ฉันหลับตาลงฉันรู้สึกเหมือนมีชีวิตอีกครั้ง
เพราะฉันรู้ว่าถ้าหากฉันนอนหลับลง เธอจะมาอยู่เคียงข้างฉัน

(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I don’t wanna know, (I don’t wanna know)
‘Cause I ain’t ’bout to be without you babe, (without you babe) ohh.
(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I ain’t letting go (I ain’t letting go)
‘Cause everything I love is about you babe (about you babe)
So I’d rather be here dreaming than waking up with nobody home
If that’s the only way to be with you then dreaming you is where I belong

(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
แต่ฉันก็ไม่อยากรู้ (ไม่อยากรู้)
เพราะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีเธอนะที่รัก (ไม่มีเธอ)
(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป (ไม่ปล่อยเธอไป)
เพราะฉันรักทุกๆอย่างที่เป็นเธอ (ที่เป็นเธอ)
ฉันเลือกที่จะอยู่ในความฝัน ยังดีซะกว่าตื่นขึ้นมาเพื่อไม่เจอใคร
ถ้านั่นจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ฉันได้อยู่กับเธอ งั้นความฝันคือที่ที่ฉันควรจะอยู่ต่อไป

I think the luckiest girl in the whole wide world could be me
I get to be with the one that I love anytime I please
I feel like I can stay forever beyond eternity
It’s like I’m where I’m supposed to be.

ฉันคงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก
ฉันอยู่กับคนที่ฉันรักเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการ
รู้สึกเหมือนว่าฉันจะอยู่ไปได้ตลอดกาล
เหมือนว่ามันคือที่ที่ฉันควรอยู่

When I close my eyes I feel like I’m alive
’cause I can fall asleep knowing that tonight you will be here with me, ohh.

เวลาที่ฉันหลับตาลงฉันรู้สึกเหมือนมีชีวิตอีกครั้ง
เพราะฉันรู้ว่าถ้าหากฉันนอนหลับลง เธอจะมาอยู่เคียงข้างฉัน

(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I don’t wanna know, (I don’t wanna know)
‘Cause I ain’t ’bout to be without you babe, (without you babe) ohh.
(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I ain’t letting go (I ain’t letting go)
‘Cause everything I love is about you babe (about you babe)
So I’d rather be here dreaming than waking up with nobody home
If that’s the only way to be with you then dreaming you is where I belong

(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
แต่ฉันก็ไม่อยากรู้ (ไม่อยากรู้)
เพราะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีเธอนะที่รัก (ไม่มีเธอ)
(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป (ไม่ปล่อยเธอไป)
เพราะฉันรักทุกๆอย่างที่เป็นเธอ (ที่เป็นเธอ)
ฉันเลือกที่จะอยู่ในความฝัน ยังดีซะกว่าตื่นขึ้นมาเพื่อไม่เจอใคร
ถ้านั่นจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ฉันได้อยู่กับเธอ งั้นความฝันคือที่ที่ฉันควรจะอยู่ต่อไป

It took a lifetime just to get with you, to be with you baby
And now that I’m here with you I’m gonna take it in breathe you in. Yeah yeah
And if I am dreaming, let the dream be that I’m awake
‘Cause I rather dream about you than be living life wthout me and you. You…

มันใช้เวลาทั้งชีวิตเพียงเพื่อจะได้อยู่กับเธอ เพื่ออยู่กับเธอนะที่รัก
และตอนนี้ฉันก็อยู่เคียงข้างเธอแล้ว ฉันจะหายใจเข้าออกเป็นเธอเลย
และถ้าหากมันเป็นเพียงแค่ฝันไป ปล่อยให้ฝันมันเป็นอย่างนั้นไป
เพราะฉันเลือกที่จะฝันถึงเธอ ดีซะกว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอกับฉัน

(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I don’t wanna know, (I don’t wanna know)
‘Cause I ain’t ’bout to be without you babe, (without you babe) ohh.
(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I ain’t letting go (I ain’t letting go)
‘Cause everything I love is about you babe (about you babe)
So I’d rather be here dreaming than waking up with nobody home
If that’s the only way to be with you then dreaming you is where I belong

(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
แต่ฉันก็ไม่อยากรู้ (ไม่อยากรู้)
เพราะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีเธอนะที่รัก (ไม่มีเธอ)
(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป (ไม่ปล่อยเธอไป)
เพราะฉันรักทุกๆอย่างที่เป็นเธอ (ที่เป็นเธอ)
ฉันเลือกที่จะอยู่ในความฝัน ยังดีซะกว่าตื่นขึ้นมาเพื่อไม่เจอใคร
ถ้านั่นจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ฉันได้อยู่กับเธอ งั้นความฝันคือที่ที่ฉันควรจะอยู่ต่อไป

(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I don’t wanna know, (I don’t wanna know)
‘Cause I ain’t ’bout to be without you babe, (without you babe) ohh.
(Let me know) If this is a dream (Oh Oh Oh)
Then I ain’t letting go (I ain’t letting go)
‘Cause everything I love is about you babe (about you babe)
So I’d rather be here dreaming than waking up with nobody home
If that’s the only way to be with you then dreaming you is where I belong

(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
แต่ฉันก็ไม่อยากรู้ (ไม่อยากรู้)
เพราะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีเธอนะที่รัก (ไม่มีเธอ)
(บอกให้ฉันรู้ที) ว่านี่เป็นความฝัน
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป (ไม่ปล่อยเธอไป)
เพราะฉันรักทุกๆอย่างที่เป็นเธอ (ที่เป็นเธอ)
ฉันเลือกที่จะอยู่ในความฝัน ยังดีซะกว่าตื่นขึ้นมาเพื่อไม่เจอใคร
ถ้านั่นจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ฉันได้อยู่กับเธอ งั้นความฝันคือที่ที่ฉันควรจะอยู่ต่อไป