รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyonce – Love On Top

 

Bring the beat in!

เปิดเพลงโลด !

Honey, honey
I can see the stars all the way from here
Can’t you see the glow on the window pane?
I can feel the sun whenever you’re near
Every time you touch me I just melt away

ฮันนี่~~ ที่รักคะ
ฉันเห็นดวงดาวอยู่มากมายจากตรงนี้
ไม่เห็นแสงสะท้อนบนบานหน้าต่างนั่นหรอ?
ฉันรู้สึกได้ถึงแสงตะวันทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้ฉัน
ทุกๆครั้งที่จับตัวฉันก็เหมือนจะละลายไป

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear. (They say love hurts)
But I know (It’s gonna take the real work)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my fears
And finally you put me first

ทุกๆคนก็ถามว่าทำไมฉันยิ้มปากแทบฉีกถึงหูขนาดนี้ (เขาว่ากันว่าความรักคือความเจ็บปวด)
แต่ฉันรู้ (มันต้องใช้ความทุ่มเทจริงๆ)
ไม่มีอะไรเพอร์เฟค แต่มันก็คุ้มหลังจากฉันต้องฝ่าฝันมาด้วยความกลัวทั้งหมด
และท้ายที่สุด เธอก็ให้ฉันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.

ที่รัก มีแค่เธอ
เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น

You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you make everything stop.
Finally you put my love on top.

เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง

Oh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
You put my love on top.
Oh Oh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
My love on top.
My love on top.

มาเถอะที่รัก
ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง~~

Come on baby
I can hear the wind whipping past my face.
As we dance the night away.
Boy your lips taste like a night of champagne.
As I kiss you again, and again, and again and again.

มาสิที่รัก
ฉันได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบหน้าฉันไป
ระหว่างที่เราเต้นรำกันอยู่ในค่ำคืนนี้
ริมฝีปากเธอรสชาติเหมือนแชมเปญยามดึก
และฉันก็จูบเธออีก จูบอีก จูบอีกกก

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear. (They say love hurts)
But I know (It’s gonna take the real work)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my fears
And finally you put me first

ทุกๆคนก็ถามว่าทำไมฉันยิ้มปากแทบฉีกถึงหูขนาดนี้ (เขาว่ากันว่าความรักคือความเจ็บปวด)
แต่ฉันรู้ (มันต้องใช้ความทุ่มเทจริงๆ)
ไม่มีอะไรเพอร์เฟค แต่มันก็คุ้มหลังจากฉันต้องฝ่าฝันมาด้วยความกลัวทั้งหมด
และท้ายที่สุด เธอก็ให้ฉันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.

ที่รัก มีแค่เธอ
เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น

You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you make everything stop.
Finally you put my love on top.

เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง

Oh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
You put my love on top.
Oh Oh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
My love on top.
My love on top.

มาเถอะที่รัก
ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง~~

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.

ที่รัก มีแค่เธอ
เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น

You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you make everything stop.
Finally you put my love on top.

เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง

Baby, you’re the one I love.
Baby, you’re all I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top

เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น
เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง

Baby.
‘Cause you’re the one that I love.
Baby you’re the one that I need.
You’re the only man I see.
Baby baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top

ที่รัก
เพราะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น
เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง

Baby.
‘Cause you’re the one that I love.
Baby you’re the one that I need.
You’re the only thing I see.
Baby, baby, it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top 

ที่รัก
เพราะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะรัก
เธอคนเดียวที่ฉันต้องการ
เธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น
มาเถอะที่รัก เธอเท่านั้น
เธอคือคนเดียวที่ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันจะเรียกหา
และเมื่อฉันต้องการเธอ ทุกๆอย่างหยุดลง
ท้ายที่สุด เธอก็ให้ความรักฉันอยู่เหนือทุกอย่าง