Macklemore & Ryan Lewis – Drug Dealer fea. Ariana Deboo

เพลงนี้พูดถึงยาที่เขาเรียกกันว่า Gateaway Drug ซึ่งจริงๆแล้วเป็นยาที่เราใช้กินเพื่อรักษาโรคทั่วๆไป แต่นำไปสู่การทำให้ติดสารเสพติดได้ ในประเทศไทยเราเองก็มีที่เห็นๆกันอยู่ช่วงนึงก็คือการเอายาแก้ไอไปผสมกับน้ำอัดลมที่เรียกว่า “ลีน” นั่นเอง โดย Macklemore เป็นคนที่ประสบกับเหตุนี้มาเองกับตัว ทั้งๆที่เขาไม่ได้อยากจะติดสารเสพติด แต่เพราะยาที่เขากิน ทำให้เขามีอาการอยากยา They said it wasn’t a gateway

Read more