Trinidad Cardona – Jennifer


Jennifer, would you prefer
I know you playing games, I know that’s how it works
The first girl that I loved, first girl that I hurt
I’m calling out for Jennifer, and calling out for her
I’m calling for you Jennifer, oh my, the pain in your eyes when I slipped up and fucked Caroline
I know you playing games, girl you on my mind
The girl I wanna finish with until the end of time
and now I’m like

เจนนิเฟอร์ เธอชอบแบบไหนหรอ
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง
ผู้หญิงคนแรกที่ฉันรัก ผู้หญิงคนแรกที่ฉันทำให้เธอเจ็บปวด
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ เรียกหาเธอ
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ ให้ตายสิ ความเจ็บปวดในสายตาเธอ ตอนที่ฉันเผลอไปมีอะไรกับแคโรไลน์
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล เธออยู่ในใจฉันเสมอนะ
ฉันอยากจะอยู่กับเธอ จนชีวิตหาไม่เลย
และตอนนี้ฉันก็…

Jennifer, would you prefer
I know you playing games, I know that’s how it works
The first girl that I loved, first girl that I hurt
Im calling out for Jennifer, and calling out for her
Im calling for you Jennifer, oh my, the pain in your eyes when I slipped up and fucked Caroline
I know you playing games, girl you on my mind
The girl I wanna finish with until the end of time
and now I’m like
shhh woo, baby ahh nuh
skirt woo, baby ahh nuh uhh oh

เจนนิเฟอร์ เธอชอบแบบไหนหรอ
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง
ผู้หญิงคนแรกที่ฉันรัก ผู้หญิงคนแรกที่ฉันทำให้เธอเจ็บปวด
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ เรียกหาเธอ
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ ให้ตายสิ ความเจ็บปวดในสายตาเธอ ตอนที่ฉันเผลอไปมีอะไรกับแคโรไลน์
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล เธออยู่ในใจฉันเสมอนะ
ฉันอยากจะอยู่กับเธอ จนชีวิตหาไม่เลย
และตอนนี้ฉันก็…

Jennifer, would you prefer
I know you playing games, I know that’s how it works
The first girl that I loved, first girl that I hurt
I’m calling out for Jennifer, and calling out for her
Im calling for you Jennifer, oh my, the pain in your eyes when i slipped up and fucked Caroline
I know you playing games, girl you on my mind
The girl I wanna finish with until the end of time
and now I’m like
shh woo, baby ahh nuh
skirt woo, baby ahh nuh uhh oh

เจนนิเฟอร์ เธอชอบแบบไหนหรอ
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง
ผู้หญิงคนแรกที่ฉันรัก ผู้หญิงคนแรกที่ฉันทำให้เธอเจ็บปวด
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ เรียกหาเธอ
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ ให้ตายสิ ความเจ็บปวดในสายตาเธอ ตอนที่ฉันเผลอไปมีอะไรกับแคโรไลน์
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล เธออยู่ในใจฉันเสมอนะ
ฉันอยากจะอยู่กับเธอ จนชีวิตหาไม่เลย
และตอนนี้ฉันก็…

Jennifer, would you prefer
I know you playing games, i know that’s how it works
The first girl that I loved, first girl that I hurt
Im calling out for Jennifer, and calling out for her
Im calling for you Jennifer, oh my, the pain in your eyes when I slipped up and fucked Caroline
I know you playing games, girl you on my mind
The girl I wanna finish with until the end of time
and now I’m like

เจนนิเฟอร์ เธอชอบแบบไหนหรอ
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง
ผู้หญิงคนแรกที่ฉันรัก ผู้หญิงคนแรกที่ฉันทำให้เธอเจ็บปวด
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ เรียกหาเธอ
ฉันเรียกหาเจนนิเฟอร์ ให้ตายสิ ความเจ็บปวดในสายตาเธอ ตอนที่ฉันเผลอไปมีอะไรกับแคโรไลน์
ฉันรู้ว่าเธอชอบเล่นเกมกล เธออยู่ในใจฉันเสมอนะ
ฉันอยากจะอยู่กับเธอ จนชีวิตหาไม่เลย
และตอนนี้ฉันก็…

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com