Advertisements

One Ok Rock – Notes’n’Words


I wanna dance like no one’s watching me
I wanna love like it’s the only thing I know
I wanna laugh from the bottom of my heart
I wanna sing like every single note and word it’s all for you

ฉันอยากจะเต้นให้เหมือนไม่มีใครมองฉันอยู่
อยากจะรักใครให้เหมือนว่ามันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันรู้จัก
ฉันอยากจะหัวเราะออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ
อยากจะร้องเพลงให้เหมือนว่าทุกๆตัวโน้ตและเนื้อร้องนั่นมันเปล่งออกมาเพื่อเธอ

Is this enough?

มันพอรึยังนะ?

I wanna tell you and this is the only way I know
And hope one day you’ll learn the words and say
That you finally see, what I see

ฉันอยากจะบอกเธอและนี่เป็นทางเดียวที่ฉันรู้
และหวังว่าซักวันเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดนะ
แล้วเธอจะได้เห็น ในสิ่งที่ฉันเห็น

Another song for you about your love
’cause you love the me that’s full of faults
I wish you could see it from this view
’cause everything around you is a little bit brighter from your love

อีกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับความรักของเธอ
เพราะเธอรักฉัน ผู้ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด
ฉันหวังว่าเธอจะได้เห็นจากมุมนี้นะ
เพราะทุกๆอย่างรอบตัวเธอนั้นเริ่มสว่างสไวขึ้นจากความรักของเธอ

I wanna dance the night away with you
I wanna love because you taught me to
I wanna laugh all your tears away
I wanna sing ’cause every single note and word it’s just for you


ฉันอยากจะเต้นรำไปทั้งคืนกับเธอ
ฉันอยากจะรัก เพราะเธอสอนให้ฉันรักใครเป็น
ฉันอยากจะหัวเราะเพื่อพัดพาน้ำตาของเธอออกไป
ฉันอยากจะร้องเพลง เพราะทุกๆตัวโน้ตและเนื้อร้องนั้นมันเปล่งออกมาเพื่อเธอ
Hope it’s enough?

หวังว่ามันจะเพียงพอนะ

I wanna tell you and this is the only way I know
And hope one day you’ll learn the words and say
That you finally see, how I feel

ฉันอยากจะบอกเธอและนี่เป็นทางเดียวที่ฉันรู้
และหวังว่าซักวันเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดนะ
แล้วเธอจะได้เห็น ในสิ่งที่ฉันเห็น

Another song for you about your love
’cause you love the me that’s full of faults
I wish you could see it from this view
’cause everything around you is a little bit brighter from you love

อีกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับความรักของเธอ
เพราะเธอรักฉัน ผู้ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด
ฉันหวังว่าเธอจะได้เห็นจากมุมนี้นะ
เพราะทุกๆอย่างรอบตัวเธอนั้นเริ่มสว่างสไวขึ้นจากความรักของเธอ

Not a day goes by that I don’t think
About you and the love you’ve given me
I wish you could see it from this view
’cause everything around you is a little bit brighter from your love
Life is just so much better from your love.

ไม่มีวันใดเลยที่ฉันไม่คิด
ถึงเรื่องของเธอ และความรักที่เธอมอบให้ฉัน
ฉันหวังว่าเธอจะได้เห็นจากมุมนี้นะ
เพราะทุกๆอย่างรอบตัวเธอนั้นเริ่มสว่างสไวขึ้นจากความรักของเธอ
ชีวิตนั้นดีขึ้นมากมายจากความรักของเธอ

Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

Advertisements