Empire Of The Sun – We Are The People

เพลงนี้ความหมายงงๆครับ แต่น่าจะสื่อถึงคนที่รำลึกเรื่องราวในอดีตกัน


We can remember swimming in December
Heading for the city lights in 1975
We share in each other
Nearer than farther
The scent of a lemon drips from your eyes

เรายังจำท่าเต้น Do The Swim ในเดือนธันวาคมที่เราเต้นกันได้
มุ่งตรงไปยังแสงสีในเมืองในปี 1975
เราแชร์ความลับของเรา
ในเกม Nearer or Farther
กลิ่นของมะนาวที่ไหลออกมาจากตาของเธอ (จากละครเวทีเรื่อง The Scent Of Fresh Lemon เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของตัวละครครับ)

We are the people that rule the world
A force running in every boy and girl
All rejoicing in the world
Take me now, we can try

เราคือผู้คนที่ครองโลกใบนี้
มีพลังวิ่งพล่านอยู่ทั้งในเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง
ทุกๆคนต่างยินดีกันในโลกใบนี้
พาฉันไปที เรามาลองดูได้นะ

We lived an adventure
Love in the Summer
Followed the sun till night
Reminiscing other times of life
For each every other
The feeling was stronger
The shock hit eleven, got lost in your eyes

เราใช้ชีวิตบนการผจญภัย
ความรักกลางฤดูร้อน
ไล่ตามดวงตะวันจนกระทั่งมันลับขอบฟ้าไป
รำลึกถึงช่วงเวลาแห่งชีวิต
ของกันและกัน
ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้น
มันน่าตกใจ และฉันหลงไปในตาของเธอ

I can’t do well when I think you’re gonna leave
But I know I try
Are you gonna leave me now?
Can’t you be believing now?
I can’t do well when I think you’re gonna leave
But I know I try
Are you gonna leave me now?
Can’t you be believing now?

ฉันทำอะไรได้ไม่ดีเลย เมื่อคิดว่าเธอจะจากฉันไป
แต่ฉันจะพยายาม
เธอจะจากฉันไปแล้วหรอ?
เธอจะเชื่อได้รึยัง?
ฉันทำอะไรได้ไม่ดีเลย เมื่อคิดว่าเธอจะจากฉันไป
แต่ฉันจะพยายาม
เธอจะจากฉันไปแล้วหรอ?
เธอจะเชื่อได้รึยัง?

Can you remember and humanise?
It was still where we’d energised
Lie in the sand and visualise
Like it’s ’75 again


เธอจดจำ และปั้นมันขึ้นมาเป็นรูปร่างได้มั้ย?
มันยังคงอยู่ตรงนั้น ตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรง
นอนอยู่กลางผืนทราย และจินตนาการภาพขึ้นมา
เหมือนกลับไปปี 1975 อีกครั้ง

We are the people that rule the world
A force running in every boy and girl
All rejoicing in the world
Take me now, we can try

เราคือผู้คนที่ครองโลกใบนี้
มีพลังวิ่งพล่านอยู่ทั้งในเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง
ทุกๆคนต่างยินดีกันในโลกใบนี้
พาฉันไปที เรามาลองดูได้นะ

I can’t do well when I think you’re gonna leave
But I know I try
Are you gonna leave me now?
Can’t you be believing now?
I can’t do well when I think you’re gonna leave
But I know I try
Are you gonna leave me now?
Can’t you be believing now?

ฉันทำอะไรได้ไม่ดีเลย เมื่อคิดว่าเธอจะจากฉันไป
แต่ฉันจะพยายาม
เธอจะจากฉันไปแล้วหรอ?
เธอจะเชื่อได้รึยัง?
ฉันทำอะไรได้ไม่ดีเลย เมื่อคิดว่าเธอจะจากฉันไป
แต่ฉันจะพยายาม
เธอจะจากฉันไปแล้วหรอ?
เธอจะเชื่อได้รึยัง?

I know everything about you
You know everything about me
We know everything about us
I know everything about you
You know everything about me
We know everything about us

ฉันรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเธอ
เธอรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับฉัน
เรารู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเราสองคน

I can’t do well when I think you’re gonna leave
But I know I try
Are you gonna leave me now?
Can’t you be believing now?

ฉันทำอะไรได้ไม่ดีเลย เมื่อคิดว่าเธอจะจากฉันไป
แต่ฉันจะพยายาม
เธอจะจากฉันไปแล้วหรอ?
เธอจะเชื่อได้รึยัง?

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply