Ow, wow, this way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you
Delicious, delicious
This way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you

โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้
อร่อยเหลือเกิน
โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้

Saturday at the party
Everybody started to dance
Then the prettiest girl pass in front of me
I got closer and started to say…

ที่ปาร์ตี้คืนวันเสาร์
ทุกๆคนเต้นรำกัน
และสาวสวยที่สุดในงานก็เดินผ่านฉันไป
ฉันเดินเข้าไปใกล้เธอ แล้วพูดว่า

Wow, wow, this way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you
Delicious, delicious
This way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God if I catch you

โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้
อร่อยเหลือเกิน
โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้

Saturday at the party
Everybody started to dance
Then the prettiest girl pass in front of me
I got closer and started to say…

ที่ปาร์ตี้คืนวันเสาร์
ทุกๆคนเต้นรำกัน
และสาวสวยที่สุดในงานก็เดินผ่านฉันไป
ฉันเดินเข้าไปใกล้เธอ แล้วพูดว่า

Wow, wow, this way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you
Delicious, delicious
This way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you

โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้
อร่อยเหลือเกิน
โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้

Wow, wow, this way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh my God, if I catch you
Delicious, delicious
This way you gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God if I catch you

โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้
อร่อยเหลือเกิน
โอวว้าว แบบนี้เธอต้องฆ่าฉันตายแน่ๆ
หากฉันจับเธอได้
โอวพระเจ้า หากฉันจับเธอได้


ฝากคอมเมนต์ ติชม หรือแก้คำผิดได้เลยนะ

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE