Advertisements

Jennifer Lopez – Papi

เพลงเจ๊เจโลก้นดินระเบิดครับ 555+
เอ็มวีเพลงนี้ฮาดีนะ เนื้อเพลงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แดนซ์มันๆครับ

Let all the heat pour down
I’m good as long as he’s around
He let’s me wear the crown
I do my best to make him proud

ปล่อยให้ความเร่าร้อนสาดลงมา
ฉันน่ะเริ่ดมากๆตราบใดที่เขายังอยู่ใกล้ๆ
เขาให้ฉันสวมมงกุฏ
ฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้เขาภูมิใจ

Now all my super ladies
I got my baby, if you got your baby, baby

ยอดสาวๆของฉัน
ฉันมียอดหยาหยีของฉัน ถ้าเธอมีสุดที่รักของเธอ

Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi

ขยับร่างกายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ขยับร่างกายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

Put your hands up in the air, dance for your man if you care
Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

ชูมือขึ้น แล้วเต้นให้ผู้ชายของเธอถ้าเธอแคร์เขา
ชูมือขึ้น !

Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi, ohohohohoh

ขยับร่างกายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ขยับร่างกายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

My rock is shining bright
Even if he ain’t by my side
He makes sure that I glow
I make sure everybody knows

ฉันกำลังส่องสว่าง
ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ข้างฉัน
เขาก็มั่นใจว่างฉันจะต้องส่องประกายได้แน่ๆ
และฉันเชื่อว่าทุกๆคนต้องรู้

Now all my super ladies
I got my baby, if you got your baby, baby

ยอดสาวๆของฉัน
ฉันมียอดยาหยีของฉัน ถ้าเธอมีสุดที่รักของเธอ

Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi

ก็ขยับร่างกายกันหน่อย ส่ายกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ส่ายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

Put your hands up in the air, dance for your man if you care
Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

ชูมือขึ้น แล้วเต้นให้ผู้ชายของเธอถ้าเธอแคร์เขา
ชูมือขึ้น !


Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi

ก็ขยับร่างกายกันหน่อย ส่ายกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ส่ายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

Put your hands up in the air, dance for your man if you care
Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

ชูมือขึ้น แล้วเต้นให้ผู้ชายของเธอถ้าเธอแคร์เขา
ชูมือขึ้น !

Step up, step up
Let your hair down
Pop, drop, and lock
It go all out
If If he rocks
Tear up the crowd
Dance for your papi

เร็วขึ้นหน่อย เร็วขึ้นหน่อย
ปล่อยผมเธอลงมา
ลุกขึ้นมา ร่วงลงไป และล็อคเขาไว้
ปล่อยออกไปให้หมด
และถ้าเราเจ๋ง
แหวกฝูงชนออกมา
แล้วเต้นเพื่อให้ที่รักของเธอ

Now all my super ladies
I got my baby, if you got your baby, baby

ยอดสาวๆของฉัน
ฉันมียอดยาหยีของฉัน ถ้าเธอมีสุดที่รักของเธอ

Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi

ก็ขยับร่างกายกันหน่อย ส่ายกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ส่ายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

Put your hands up in the air, dance for your man if you care
Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh

ชูมือขึ้น แล้วเต้นให้ผู้ชายของเธอถ้าเธอแคร์เขา
ชูมือขึ้น !

Move your body, move your body
Dance for your papi
Rock your body, rock your body,
Dance for your papi

ก็ขยับร่างกายกันหน่อย ส่ายกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย
ส่ายกันหน่อย ขยับกันหน่อย
เต้นให้สุดที่รักของเธอกันหน่อย

Put your hands up in the air, dance for your man if you care
Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh 

ชูมือขึ้น แล้วเต้นให้ผู้ชายของเธอถ้าเธอแคร์เขา
ชูมือขึ้น !

ดูเอ็มวีแล้วก็ตลกในความเวอร์ของเธอ 555+

บ๊ะบาย !

Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements