Demi Lovato – Skyscraper

Skies are crying
I am watching
Catching teardrops in my hands
Only silence as it’s ending, 
like we never had a chance
Do you have to make me feel like there is nothing left of me?

ผืนฟ้ากำลังร้องไห้
ฉันยืนดู
และเอามือสัมผัสกับหยาดน้ำตาของตัวเอง
มีเพียงแต่ความเงียบงัน… ราวกับว่าทุกอย่างกำลังจะจบลง
เหมือนว่าเรายังไม่เคยได้มีโอกาสอะไรเลย
เธอต้องทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วด้วยหรอ?

You can take everything I have
You can break everything I am
Like i’m made of glass
Like i’m made of paper
Go on and try to tear me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

เธอจะพรากทุกๆอย่างไปจากฉันก็ได้
จะทำลายทุกๆอย่างที่ฉันเป็นก็ได้
ทำให้เหมือนกับว่าฉันเป็นเพียงกระจก
เหมือนว่าฉันเป็นเพียงกระดาษบางๆแผ่นหนึ่ง
เอาเลย ทำร้ายฉันอีกสิ
แต่ฉันจะลุกยืนขึ้นมาจากพื้นดินอีกครั้ง
เหมือนกับตึกที่สูงใหญ่ !

ให้ยิ่งใหญ่เหมือนตึกระฟ้า !

As the smoke clears
I awaken, and untangle you from me
Would it make you, feel better to watch me while I bleed?
All my windows, still are broken
But I’m standing on my feet

เมื่อฝุ่นควันจางหายไป
ฉันจะตื่นขึ้นและสลัดเธอทิ้งไป
เธอคงจะรู้สึกดีสินะเวลาที่เห็นฉันเจ็บ
หน้าต่างทุกบาทของฉัน ยังคงแตกเป็นเสี่ยงๆ
แต่ฉันจะยืนขึ้นมาอีกครั้ง

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I’m made of glass
Like I’m made of paper
Go on and try to tear me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

เธอจะพรากทุกๆอย่างไปจากฉันก็ได้
จะทำลายทุกๆอย่างที่ฉันเป็นก็ได้
ทำให้เหมือนกับว่าฉันเป็นเพียงกระจก
เหมือนว่าฉันเป็นเพียงกระดาษบางๆแผ่นหนึ่ง
เอาเลย ทำร้ายฉันอีกสิ
แต่ฉันจะลุกยืนขึ้นมาจากพื้นดินอีกครั้ง
เหมือนกับตึกที่สูงเสียดฟ้า !

ให้ยิ่งใหญ่เหมือนตึกระฟ้า !

Go run, run, run
I’m gonna stay right here
Watch you disappear, yeah
Go run, run, run
Yeah it’s a long way down
But I am closer to the clouds up here

เอาเลย วิ่งหนีไป
ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้
มองยืนดูเธอหายไปจากชีวิตฉัน
เอาสิ วิ่งไป
เส้นทางของเธอน่ะคงดิ่งลงไปอีกยาว
ส่วนตัวฉันน่ะใกล้จะถึงก้อนเมฆข้างบนนั้นแล้ว

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I’m made of glass
Like I’m made of paper, Oh
Go on and try to tear me down
I will be rising from the ground

เธอจะพรากทุกๆอย่างไปจากฉันก็ได้
จะทำลายทุกๆอย่างที่ฉันเป็นก็ได้
ทำให้เหมือนกับว่าฉันเป็นเพียงกระจก
เหมือนว่าฉันเป็นเพียงกระดาษบางๆแผ่นหนึ่ง
เอาเลย ทำร้ายฉันอีกสิ
แต่ฉันจะลุกยืนขึ้นมาจากพื้นดินอีกครั้ง

Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

เหมือนกับตึกที่สูงเสียดฟ้า !
ให้ยิ่งใหญ่เหมือนตึกระฟ้า !

Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

เหมือนกับตึกสูงเสียดฟ้า !
ให้เหมือนกับตึกระฟ้า !

ฝากคอมเมนต์ ติชม แก้ไขคำผิดได้เลยจ้า

comments

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

2 thoughts on “Demi Lovato – Skyscraper

Leave a Reply